x
גרוס

בשוק המשכנתאות הרותח: יותר מ-950 אלף שקל בממוצע להלוואה

דרג מאמר זה
חודש יולי היה לוהט גם כן בשוק המשכנתאות: 22.5% מהן נלקחו לרכישת נכסים בשווי של 3 מיליון שקל ומעלה; הצד החיובי - נבלמה העלייה בהיקף המשכנתאות במינוף גבוה
המשכנתא הממוצעת ממשיכה לטפס: מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום (ד') עולה כי המשכנתא הממוצעת שברה שיא בחודש יולי ועמדה על 954 אלף שקל, עלייה של 3% לעומת חודש יוני שהיה בעצמו חודש עם 929 אלף שקל, ולעומת ממוצע של 821 אלף שקל בחודש ב-12 החודשים האחרונים.
חודש יולי המשיך את מגמת הביקושים החדים למשכנתאות, אם כי לא שבר את השיא של יוני. היקף המשכנתאות ביולי עמד על 11.5 מיליארד שקל לעומת 11.6 מיליארד שקל ביוני.
עוד עולה מנתוני יולי כי שיעור המשכנתאות במינוף גבוה (של מעל 60% משווי הנכס) מוסיף להיות גבוה, ולעמוד על 42.9% מסך המשכנתאות. יחד עם זאת, מדובר בנתון בסדר גודל דומה לחודשים האחרונים, כך שנראה שנבלמה העלייה בשיעור המשכנתאות במינוף גבוה.
עליית מחירי הנדל"ן באה לידי ביטוי גם כאשר בוחנים את התפלגות שוק המשכנתאות לפי שווי הנכס הנרכש. מהנתונים שפורסמו עולה כי המשכנתאות לרכישת נכס בשווי של מעל 3 מיליון שקל היוו 22.5% מסך המשכנתאות, וזאת לעומת ממוצע של 19% ב-12 החודשים שקדמו לכך.
שוק המשכנתאות התאפיין בביקושי שיא בחודשים האחרונים, שנבעו בעיקר מההבנה בשוק שאין כרגע באופק צפי לגידול משמעותי בהיצע הדירות, כך שהערכות הן שהמחירים ימשיכו לטפס בקצב זה או אחר. ביולי אמנם עדיין נרשמו נתוני שיא, אולם ניתן להסתכל בצד החיובי על כך שקצב הגידול במרבית הפרמטרים (היקף משכנתאות, רמת מינוף וכדומה) מתמתן ואף מתייצב.

כלכליסט
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות