x
גרוס

הציבור הגדיל את רכיב הפריים במשכנתא שלו ב-20%

דרג מאמר זה
בחודש דצמבר האחרון הכריז בנק ישראל על ביטול מגבלת הפריים במשכנתאות. המשמעות: מאז ביטול המגבלה ניתן לקחת עד שני שלישים מהמשכנתא במסלול הפריים - שנחשב כיום הזול ביותר, בעקבות הריבית האפסיות בעולם - במקום רק עד שליש, בהתאם להנחיה הקודמת של בנק ישראל מ-2011 (שנועדה להגביל את הסיכון של הלווים במקרה של עליית ריבית בעולם - שלא קרתה בעשור האחרון).


מחירי הדיור עלו בשנה האחרונה ב-8%, וגם בנק ישראל עצמו נאלץ להודות שיש לו חלק בכך. היקף המשכנתאות שהציבור נוטל מדי חודש נמצא בעליה משמעותית ושיא רודף שיא.


האם הסרת מגבלת הפריים תדלקה את המשכנתאות - בהחלט כן
אבל נשאלת השאלה האם ביטול מגבלת הפריים על ידי בנק ישראל באמת גרמה לציבור לקחת יותר משכנתאות במסלול ריבית הפריים? על פי בדיקת ביזפורטל - התשובה חיובית, ובצורה משמעותית.
על פי בדיקת ביזפורטל, החלק היחסי של מסלול ריבית הפריים גדל בקצב מהיר יותר, ובצורה משמעותית, ביחס לגידול הכולל של המשכנתאות. ובמספרים: הציבור לקח בחודש אוגוסט השנה במסלול ריבית הפריים משכנתאות בהיקף של כ-4.55 מיליארד שקל, לעומת ממוצע רב שנתי של כ-1.65 מיליארד שקל - גידול של 176%, אל מול גידול כולל בהיקף המשכנתאות של 131%. באוגוסט הקודם נטל הציבור במסלול הפריים כ-2.22 מיליארד שקל - גידול של 105%, אל מול גידול בכלל המשכנתאות של 77%.


שיעור ריבית הפריים מתוך סך המשכנתאות גדל לכ-38%, אל מול ממוצע רב שנתי של 32%. אך שימו לב שמדובר על גידול של 6% בחלק היחסי של מסלול ריבית הפריים, כלומר אנשים הגדילו את החלק במסלול ריבית הפריים במשכנתא שלהם בקרוב ל-20%, על חשבון המסלולים האחרים. כל אחד מן המסלולים האחרים 'תורם' ומאבד מחלקו היחסי ביחס למסלול הזה.


כלומר: בעקבות ביטול המגבלה אנשים החלו לקחת משכנתאות עם נתח הולך וגדל במסלול ריבית הפריים, ביחס למסלולים האחרים.


צריך לזכור שהצד השני של המטבע בהגדלת מרכיב הפריים הוא גם גידול בסיכון למשפחה הלווה - כלומר כאשר הריביות יעלו, יעלו גם התשלומים על מסלול הפריים וממילא התשלום הכולל של המשכנתא.


מה הנתח של המסלולים האחרים?
כמובן, מאחר שהיקף המשכנתאות הכולל גדל, ואי אפשר לקחת את כל המשכנתא בריבית פריים אז גדלו גם שאר מרכיבי המשכנתא, אך באחוזים קטנים יותר בצורה משמעותית. כך, ביחס לחודש אוגוסט הקודם מסלול הקל"צ (קבועה לא צמודה) גדל ב-67%, מסלול הק"צ (קבוצה צמודה) גדל ב-55%, ומסלול הריבית משתנה כל 5 שנים גדל ב-57%.


הנתח בעוגת המשכנתאות של ריבית משתנה כל 5 שנים עומד על כ-19%, הקל"צ על כ-32% והק"צ על 11%.


כזכור, בחודש האחרון נשבר שוב שיא כל הזמנים, כאשר הציבור נטל משכנתאות בהיקף של 11.85 מיליארד שקל, וגובה המשכנתא הממוצעת עומד נכון לחודש יולי על 954 אלף שקלים.

ביזפורטל
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות