x
ronny1181

תתחילו להיגמל: כל ההטבות שקיבלנו בקורונה ועומדות להיגמר

דרג מאמר זה
תתחילו להיגמל: כל ההטבות שקיבלנו בקורונה ועומדות להיגמרהתייצבות בשירות התעסוקה
בעקבות הקורונה דורשי עבודה לא חויבו להגיע ללשכות שירות התעסוקה אלא להירשם באתר בלבד. ממרץ 2021 החל השירות לזמן אנשים למבחן תעסוקה ולתיווך למשרות, בעיקר מי שפוטרו ולא בחל"ת. מי שהתייצב פעם אחת צריך להתייצב מחדש רק פעם בחודש ולא פעם בשבוע כבעבר. מובטלים חדשים נדרשים כבר לרישום בשירות התעסוקה ובביטוח הלאומי, הגעה ללשכת התעסוקה תוך 14 יום והתייצבות חודשית במקום שבועית.


כפי הנראה הנוהל הנוכחי יוארך מעבר ליוני, בהתאם למגבלות התו הסגול. טרם ברור האם תחזור חובת ההתייצבות השבועית.


הגבלת מספר ימי האבטלה


בתקופת הקורונה בוטלה ההגבלה של מספר ימי האבטלה וכל מי שנקבע כי הוא זכאי לדמי אבטלה קיבל אותם ללא הגבלה. ימי הזכאות נקבעו קודם לכן בהתאם לגילו של דורש העבודה ולמספר בני המשפחה התלויים בו. למשל, בני 45 ומעלה היו זכאים למספר הימים המקסימלי - 175 ימים, גם ללא תלויים. החל מיולי הכללים הקודמים ישובו. מי שמיצה את הימים שעמדו לרשותו בחוק המקורי יישאר ללא זכאות כלל. לפי הערכת הביטוח הלאומי, מדובר בכ-300 אלף איש, לא כולל מובטלים חדשים.


שנה בעבודה כדי לקבל אבטלה
עד הקורונה הזכאות לקבלת דמי אבטלה הייתה מותנית ב-12 חודשי עבודה מתוך 18 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה. בנוסף אם קיבלת דמי אבטלה בארבע השנים שקדמו, תוכל לקבל דמי אבטלה רק ל-80% מימי הזכאות ובגובה 85% מסכום הזכאות.


במהלך המשבר בגלל הדחיפות והמצוקה, קוצרה תקופת האכשרה ביוזמת ביטוח לאומי לשישה חודשים וגם ארבע השנים הקודמות לא נספרו.


אחרי יוני תחזור תקופת האכשרה לקדמותה, כך שמובטלים חדשים אחרי מועד זה יידרשו לוותק של שנה בעבודה כדי לקבל דמי אבטלה. בנוסף, דורשי עבודה בזמן הקורונה שחזרו לעבודה, אם יפוטרו באחת מארבע השנים הבאות, יהיו זכאים רק לחלק מדמי האבטלה כבעבר. הדבר לא יחול על בני 40 ומעלה.


עידוד ההכשרות המקצועית צפוי להימשך
החוק הקיים קובע כי מובטל שמצטרף למסגרת של הכשרה מקצועית מאבד 30% מדמי האבטלה שלו, חוק שהוא תמריץ שלילי להשתתפות בהכשרה מקצועית. כדי לקדם את נושא ההכשרות הכריז שר האוצר ישראל כ"ץ בסוף יוני 2020, בעקבות מחאה בעניין, על ביטול המגבלה עד יוני 2021. זאת במטרה לעודד השתתפות של דורשי עבודה בהכשרות מקצועיות, שרק בחודשים האחרונים מתחילות לצאת לדרך. השינוי יפוג ביולי, אך לדברי גורם בביטוח הלאומי, סביר שדווקא בעניין זה ימצאו את הדרך לשמר את השינוי בחוק.


הפסקת כפל הקצבאות
בחודשים הראשונים של הקורונה גילו מקבלי קצבאות כגון קצבת הבטחת הכנסה, נכים שמקבלים קצבת תלויים, ונשים שמקבלות מזונות מהביטוח הלאומי כי לא יקבלו במלואן גם את קצבת הקיום וגם דמי אבטלה, שכן כל שקל שקיבלו כאבטלה מופחת מזכאותם לקצבה האחרת.


בעקבות חשיפה בתקשורת ומחאה ציבורית נקבע כי כן יינתן כפל קצבאות ואל דמי האבטלה יתייחס החוק כאילו מדובר בהכנסה מעבודה. בנוסף, בשל העובדה כי גמלאים אינם זכאים לדמי אבטלה, נקבע כי גמלאים יקבלו מענק הסתגלות שיחליף את דמי האבטלה.


מיולי המצב ישוב לקדמותו, מקבל דמי אבטלה נדרש לקזז את מלוא הקצבה האחרת, בעוד מקבל שכר עבודה נאלץ לקזז סכום מופחת מאותה הקצבה, שגם כך היא נמוכה ביותר.


דמי לידה יותנו בתקופת אכשרה
על מנת להיות זכאית לדמי לידה, על אישה לעבוד תקופה מינימלית קודם לכן. לפי סיכום בין האוצר לביטוח לאומי, אישה שילדה ממרץ 2020 ועד סוף יוני 2021, וקיבלה דמי אבטלה לפני הלידה, ואינה זכאית לדמי לידה מלאים כיוון שלא צברה תקופת אכשרה או שצברה תקופת אכשרה חלקית, תקבל תשלום מיוחד - בגובה דמי האבטלה שהיו מגיעים לה אם לא היתה יולדת. הדבר נכון גם לנשים עצמאיות ששילמו ביטוח לאומי ובסיס השכר שלהן נפגע בגלל הקורונה.
החל מיולי נשים שילדו ולא השלימו קודם לכן את תקופת האכשרה הנדרשת בעבודה לא יהיו זכאיות לדמי לידה. מצד שני הן גם יתקשו לחזור לעבודה. מביטוח לאומי מסרו כי "עם חזרת המשק לעבודה יש לבחון פתרונות לנשים היולדות אחרי יוני 2021 וטרם שבו לעבודתן וכן לעצמאיות".


הפיצוי על טיסות יחזור?
עם עצירת התעופה בקורונה, אושרו שינויים בחוק התעופה (חוק טיבי) שנחקק ב-2012 במטרה להסדיר את נושא ההחזר הכספי לצרכנים על טיסות שבוטלו. לשמחת הנוסעים לא בוטלה חובת ההחזר הכספי, למרות שחברות התעופה שאפו שכך יהיה. השינוי הגדול הוא ביטול הפיצוי (בין כ-1,300 שקל ל-3,100 שקל, על פי מרחק הטיסה), שהוענק בנוסף להחזר הכספי. פרק הזמן להחזר הוארך ל-90 ימים (לטיסות עד ה-14.10.2020) וחזר לעמוד על 30 ימים (לטיסות שמועדן הנקוב הוא מה-15.12.2020). סעיף נוסף מאפשר בתקופת הקורונה לחברות להציע לנוסעים שוברים למימוש עתידי במקום החזר כספי. סעיף אחר שאינו תקף כרגע הוא האפשרות של חברת תעופה לבקש שלא לפצות נוסעים אם הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה. לא ברור כרגע מה יעלה בגורל מדיניות ההחזר והפיצוי, המצב הקיים צפוי להארכה, אבל יש להניח שבשלב כלשהו החוק יחזור לגרסה המקורית.


תסתיים הטבת פחת מואץ
בשלהי 2020 העבירו שר האוצר ישראל כ"ץ ומנהל רשות המסים ערן יעקב הוראת שעה הכוללת "פחת מואץ" במסגרתה נקבע, כי מכונות וציוד המשמשים לפעילות יצור בתחומי התעשייה בישראל יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משנקבע בתקנות מס הכנסה. הוצאות הפחת על השקעות בנכסים, הן חלק מההוצאות המוכרות המהותיות ביותר בעסק. הפחת משקף את הירידה בשוויו של הנכס על פני תקופת הבעלות עליו והשימוש בו, כתוצאה מבלאי, שינויים טכנולוגיים והתיישנות. הפחת הכפול מקטין את ההכנסה החייבת של עסקים שהשקיעו בנכסיהם ושידרגו אותם. עם תום תקופת הוראת השעה והארכתה, בסוף יוני 2021, תסתיים הטבת הפחת המואץ והעסקים שיפעלו לשדרוג הנכסים והציוד שלהם יוכלו להכיר בהוצאת הפחת על פי השיעורים הרגילים הקבועים בתקנות מס הכנסה, כפי שהיה טרם הקורונה.


תפוג הארכת מכירת דירה יחידה בפטור ממס
עקב מגפת הקורונה, הסגרים ומצב השוק, רבים מרוכשי הדירות לא עמדו בלוח הזמנים הנוקשה של תקופת ההתחייבות המקוצרת להטבות מיסוי לבעל דירה יחידה. לפני הקורונה, בעל דירה יחידה היה יכול למכור את דירת המגורים שלו בפטור ממס שבח, גם אם רכש דירה אחרת תחתיה, ובלבד שימכור את הדירה הקודמת תוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. במקביל, יהיה זכאי לשלם מס רכישה מופחת כדירה יחידה בגין הדירה החדשה. ביולי 2020 פורסמה הוראת שעה אשר האריכה את התקופה בשבעה חודשים נוספים, שבהמשך הוארכה עד סוף יוני. ב-1 ביולי יפוג תוקף הוראת השעה שהאריכה את תקופת מכירת דירת המקור ואנשים יאבדו את הפטור ממס.


יסתיים הריסק הזמני במוצרים הפנסיוניים
בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מאות אלפי עובדים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצם היקף העסקתם. בעקבות זאת הוארכה באופן זמני התקופה בה יישמר הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות ו/או פטירה למשך 12 חודשים ממועד הפסקת ההפקדות בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים.


קודם לכן, בקרנות פנסיה חדשות היה קיים הסדר ריסק מובנה לתקופה בת חמישה חודשים, כשאת עלות הכיסוי הביטוחי משלם העובד מתוך החיסכון בקרן. בתום חמישה חודשים יש לפנות לקרן ולבקש להאריך את תקופת הביטוח. בביטוחי המנהלים לא היה קייים הסדר דומה באופן מובנה והיה צורך לפנות באופן יזום לחברת הביטוח להפעלתו, על חשבון המבוטח.


מה יקרה עכשיו? בחודש הבא צפויים להסתיים דמי האבטלה עבור מי שהוצא לחל"ת בשל הקורונה, והמשק נפתח מחדש. לכן אין על פניו סיבה להאריך את הריסק הזמני.


השבתת ביטוח חובה לרכב
כל נהג בישראל חייב לוודא כי לרכב בו הוא נוהג קיים ביטוח חובה. בנוסף, בעלי דירות ועסקים יכולים לרכוש ביטוח על מנת להיות מוגנים מפני מגוון נזקים. בעקבות הגבלות התנועה שהוטלו עם תחילת הקורונה וכדי להקל על מאות אלפי בעלי רכבים שנותרו בחל"ת או שפוטרו מעבודתם, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון החליטה לאפשר השבתת פוליסת של ביטוח החובה עד לחזרה לכבישים. כמו כן, מבוטחים החזיקו בביטוחים עבור פעילויות או נכסים שלא נעשה בהם שימוש.
חברות הביטוח קפצו על ההזדמנות וכמעט כולן החלו לשווק פוליסות בהן התשלום מחושב על פי מספר הקילומטרים שנסע הרכב בפועל. המגמה של ביטוח מותאם אישית, שהחלה לתפוס תאוצה עוד לפני הקורונה, צפויה להתעצם בשנים הקרובות ולזלוג גם לביטוחים נוספים כמו ביטוחי בריאות וביטוחים כלליים נוספים.

globes
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות