x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

גרוס

בנק ישראל מחמם את שוק הדירות - מוזיל את ריבית המשכנתא

דרג מאמר זה
תשתנה המגבלה לפיה רכיב הפריים במשכנתא לא יעלה על שליש מההלוואה; המגבלה החדשה - שני שליש; המפקח על הבנקים: "הצורך בכך התחדד בעקבות הקורונה"


הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מתכנן לבטל את ההגבלה על רכיב הפריים במשכנתאות. הצעד נכלל בטיוטת חוזר ובו מעדכן הפיקוח את ההוראות למערכת הבנקאית. הצעד למעשה מגמיש את הריביות שיוכלו לקוחות הבנקים לקבל בהלוואות לדיור.


בבנק ישראל יסתפקו בהגבלת הריבית המשתנה, לפיה לפחות שליש מסך המשכנתא יינתן בריבית קבועה. הסרת ההגבלה על הפריים משמעותה שהריביות על שני שליש מהמשכנתא יבחרו ע"י הלווים ללא כל הגבלה. בעבר זה היה שליש. מדובר בצעד שעשוי להגדיל את היקף המשכנתאות, לחמם את שוק הדירות ולהמשיך להגדיל את רווחיות הבנקים. ריבית הפריים נמוכה משמעותית ביחס לריבית הקבועה וזה יאפשר לרוכשי הדירות להוזיל את המשכנתאות. זה גם ייאפשר מחזור משכנתאות לכאלו שכבר יש להם משכנתא.


"לאור התנאים השוררים בשוק מצאנו לנכון להסיר את מגבלת הפריים בתמהיל המשכנתא, ובכך להקל על ציבור הלווים, תוך שמירת האיזונים הנדרשים ברמת הלווה וברמת המערכת הבנקאית", אמר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן. "הצעד הנוכחי יקל על ציבור לוקחי המשכנתאות ויגדיל את מגוון אפשרויות המימון העומדות בפניהם - צורך שמתחדד בתקופת משבר הקורונה".


בבנק ישראל מציינים כי בעשור האחרון נקט הפיקוח על הבנקים מכלול של צעדים מקרו-יציבותיים נוכח ההתפתחויות בשוק הדיור. כך הם מזכירים כי בין היתר קבע המפקח על הבנקים הגבלות על חלקה של ההלוואה לדיור בריבית משתנה מסך ההלוואה. ההגבלה הראשונה - חלקה של ההלוואה בריבית פריים לא יעלה על שליש מסך ההלוואה, והשנייה - חלקה הכולל של ההלוואה בריבית משתנה לא יעלה על שני שלישים מסך ההלוואה.
הדיונים על הנושא כללו גם שיח עם חברי הכנסת ד"ר שלמה קרעי, מיקי לוי ויאיר לפיד. התיקון המוצע הופץ היום לוועדה המייעצת לענייני בנקאות, ולאחר דיון בהערותיה ובהערות הציבור, תגובש ההנחיה הסופית תוך מספר שבועות.

ביזפורטל
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.