x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

נוקוטו

בזכות הקורונה: על בד הכפילה את הרווח כמעט פי 5 - 25 מיליון שקל

דרג מאמר זה
יצרנית המטליות הלחות, והבדים הלא ארוגים מדווחת על שיפור בכל המדדים התפעוליים ברבעון השני של 2020; ההכנסות ברבעון השני רשמו עלייה של 13% והסתכמו בכ-378.7 מיליון שקל; החברה נסחרת במכפיל 7.6 על הרווח הרבעוני


חברת על בד העוסקת בייצור ושיווק מטליות לחות, ובדים לא ארוגים, מדווחת על שיפור בכל המדדים התפעוליים ברבעון השני של 2020 כתוצאה מהשפעות הקורונה. הרווח הנקי הוכפל ביותר מפי 4 לרמה של 25.1 מיליון שקל - החברה נסחרת במכפיל 7.6 על הרווח של הרבעון השני (רווח בקצב שנתי של כ-100 מיליון שקל).


ההכנסות ברבעון השני רשמו עלייה של 13% והסתכמו בכ-378.7 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-335 מיליון שקל ברבעון השני של 2019. עיקר הגידול בהכנסות מיוחס להמשך השפעות התפשטות נגיף הקורונה בעולם ולעלייה של 40 מיליון שקל במכירות מגזר המגבונים (בעיקר באירופה). מנגד, שינויים בשערי החליפין הובילו לקיטון של כ-13 מיליון שקל בהכנסות.


הכנסות מגזר המגובים רשמו עלייה לכ-337.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-297.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בעוד הכנסות ההיגיינה הנשית צמחו לכ-41 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.


בשורה התחתונה מדווחת על בד על רווח נקי של כ-25.1 מיליון שקל, זינוק של 370% לעומת רווח של כ-5.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.


בחברה מסבירים כי התפשטות נגיף קורונה בעולם השפיעה על גידול בביקוש למוצרי החברה וזאת כחלק מתופעת האגירה של צרכנים ומעליה משמעותית בביקוש למוצרי חיטוי וניקיון בעולם כולו. הגידול בביקוש גרר מחסור ועליית מחירים בשוק הבדים המשמשים כחומרי גלם עיקרי בייצור מגבונים ולפיכך החברה נתקלת בקשיים לספק את כלל הגידול בביקוש.


הרווח הגולמי ברבעון השני השנה הסתכם בכ-96.7 מיליון שקל, או 25.5% ממחזור המכירות, בהשוואה לרווח גולמי של כ-74.6 מיליון שקל, או 22.3% מהמחזור, ברבעון השני אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מהגידול במחזור המכירות והשפעתו של מרכיב ההוצאות הקבועות ומהתייעלות במגזר המגבונים.


הרווח התפעולי ברבעון השני עמד על כ-44 מיליון שקל או 12% מהמחזור, זינוק חד בהשוואה לרווח תפעולי של כ-22.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד או 7% מהמחזור. השיפור ברווח התפעולי נובע משיפור של 45 מיליון שקל במגזר המגבונים (בעיקר באירופה) ושיפור של 600 אלף שקל במגזר ההיגיינה הנשית.


ה-EBITDA רשם זינוק חד ברבעון החולף והסתכם בכ-60.2 מיליון שקל, לעומת EBITDA של כ-36.3 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.


מנכ"ל החברה דן מסיקה: "על בד גאה להציג היום תוצאות כספיות חזקות, המתבססות על הביקוש הגבוה למוצרי החברה על רקע השלכות התפשטות נגיף קורונה, לצד שיפור מתמשך בפעילויות החברה כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית.

מכירת פעילות מוצרי הספיגה אפשרה לנו לשפר משמעותית את רווחיות החברה לצד הקטנת היקף החוב. במקביל, החברה נקטה בתהליכי התייעלות המשפרים את הרווחיות בפעילות ההיגיינה הנשית, תוך הרחבת בסיס הלקוחות הודות ליתרון התחרותי שלנו בתחום טמפוני הכותנה. אנו שמחים כי ברבעון השני באים לידי ביטוי גם מאמצינו לחיזוק פעילות המגבונים בארה"ב, המצטרפת להצלחת החברה בתחום זה באירופה ובישראל.


"על בד ממשיכה להציג מאזן חזק והפחתה ברמות החוב והמינוף. הקורונה אכן גרמה לביקושים גבוהים למוצרי החברה, אך לא מדובר להערכתנו בתקופה חולפת שכן אנו רואים מגמה של שינוי בהרגלי הצריכה של מוצרי ניקוי וחיטוי, שסביר מאוד שיישארו גם לאחר מציאת חיסון או טיפול לנגיף".

https://www.bizportal.co.il/capitalm...article/783586
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.