x
נוקוטו

לוינשטיין נכסים ירדה בהכנסות והפסידה 2.4 מיליון שקל ברבעון השני

דרג מאמר זה
כתוצאה ממשבר הקורונה, חברת הנדל"ן המניב רשמה ירידה של 9% בהכנסות, נוכח דחיית תשלומים ורשמה שערוכים שליליים של 10 מיליון שקל; להערכת החברה השלכות המשבר בטווח הארוך יהיו נמוכות


חברת הנדל"ן המניב לוינשטין נכסים מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2020, במסגרתם רשמה רווח נקי בנטרול שערוכים (FFO) בגובה של 7.5 מיליון שקל לעומת 8.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019 - ירידה של כ-16%.

בשורה התחתונה הפסידה החברה כ-2.4 מיליון שקל בעיקר כתוצאה מהפסדי שערוך ברבעון של 10.1 מיליון שקל.


בסיכום הרבעון השני ל-2020, הכנסות החברה עמדו על כ-15.6 מיליון שקל, ירידה של כ-9%, לעומת הכנסות של כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הירידה בהכנסות מיוחסת לדחיית תשלומי שכירות בהיקף של כ-1.7 מיליון שקל עקב משבר הקורונה - אך להערכת החברה הפגיעה כתוצאה מזנקי הקורונה תהיה נמוכה ובעיקר לטווח הקצר.


ה-NOI של החברה הסתכם בכ-15.4 מיליון שקל ירידה של 8% בהשוואה ל-16.8 מיליון שקל אשתקד.


בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד נקי של כ-2.4 מיליון ברבעון לעומת רווח של כ-8.8 מיליון שקל.


הרווח התפעולי של החברה עמד על 2.3 מיליון שקל, ירידה של כ-82%, לעומת 12.9 מיליון ברבעון המקביל, בעיקר כתוצאה מהפסדי שערוך כאמור, בהיקף של כ-10.1 מיליון שקל.


במקביל החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד בגובה של 0.5 שקלים למניה ובסך כולל של 7.2 מיליון שקל שיחולקו ב-27 לאוגוסט.


חברת לוינשטיין נסחרת בשווי שוק של כמיליארד שקל, מניית החברה נסחרת בכ-30% פחות ממחירי השיא טרום משבר הקורונה, ומתחילת השנה משלימה ירידה של כ-20%. עם זאת בשבועיים האחרונים מזנקת מניית החברה בכ-30% בהמשך למגמה החיובית במניות הנדל"ן.


ברקע לדברים, נציין כי חברה דיווחה בסוף יולי על מחלוקת עם חברת טבע ומקיימת מו"מ לביטול או שינוי תנאי הסכם קיים בנכס תעשייתי בהר חוצבים ירושלים, אשר נרכש מטבע תמורת כ-171 מיליון שקל.

https://www.bizportal.co.il/realesta...article/782931
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות