x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

רועיסל

שפע ימים – בהקצאת מניות פרטית בדיסקאונט של 80%

דרג מאמר זה
בין הגופים המשקיעים נמנים: לאומי פרטנרס חתמים, פסגות ניירות ערך, מור קופות גמל ; ההקצאה בהיקף של 3.6 מיליון שקלים בתמורה מיידית. החברה משלימה זינוק של 140% מתחילת השבוע.


חברת שפע ימים משלימה זינוק השבוע של כ-140% לשווי שוק של כ-52 מיליון שקל, הרקע לעליות נובע מדיווח בתחילת השבוע על הכנסת פעילות חדשה לחברה - מסחר מקוון דרך וול מארט ואמזון.


החברה פרסמה מידע ראשוני אודות הפעילות החדשה שתיקלט. תחום הפעילות החדש יכלול בין היתר רכישה או פיתוח של שיתופי פעולה עם מותגים פרטיים, בעלי חנויות וירטואליות אשר יפעלו תחת פלטפורמות אינטרנטיות שונות כמו אמזון ווול-מארט. פיתוח או רכישה של מותגים פרטיים אשר ימכרו במכירות סיטונאיות וקמעונאיות, ופיתוח או רכישה של כלי תוכנה לסוחרים לשימושים שונים במסחר אלקטרוני.


בנוסף מדווחת חברת שפע ימים כי אישרה את ביצועה של הצעה פרטית חריגה של מניות החברה ואופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש למניות החברה, בהיקף של כ-3.6 מיליון שקלים בתמורה מידית ועוד סך של כ-3.8 מיליון שקל כתוספת מימוש לאופציות. בין הגופים המשקיעים נמנים: לאומי פרטנרס, פסגות ניירות ערך, מור קופות גמל ואשלים קפיטל מרקטס.


במסגרת ההקצאה הפרטית, תקצה חברת שפע ימים 4,000,000 מניות רגילות של החברה במחיר של 90 אגורות למניה - נמוך בכ-80% משער הסגירה אתמול. בנוסף הנפיקה 1,000,000 אופציות לא סחירות (סדרה א') ו- 1,500,000 אופציות לא סחירות (סדרה ב').


מחיר מימוש כל אופציה (סדרה א') הינו 140 אגורות והיא ניתנת למימוש לתקופה של 7.5 חודשים ממועד ההקצאה, למניה אחת של החברה. מחיר מימוש כל אופציה (סדרה ב') הינו 160 אגורות והיא ניתנת למימוש לתקופה של 12 חודשים ממועד ההקצאה, למניה אחת של החברה.


https://www.bizportal.co.il/capitalm...article/782392
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.