x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner

stacy

מניית פתאל בקריסה - סוגרת בתי מלון, מקצצת ומנסה להכניס שותפים

דרג מאמר זה
משבר הקורונה חתך את המניה בכ-80% מתחילת השנה - המינוף גבוה והשוק חושש מחדלות פירעון; החברה מבצעת שורה של צעדים בניסיון לעבור את המשבר; בין היתר, סוגרת 30% מבתי המלון, עוצרת תשלומים ויצאה במהלך קיצוצים והתייעלות

רשת המלונות פתאל החזקות דיווחה אתמול בערב, לאחר נעילת המסחר בבורסה, אודות מספר צעדים שבכוונתה לנקוט לצורך התמודדות עם משבר הקורונה אשר שיתק את תחום התיירות. בין היתר, הקבוצה סוגרת 30% מבתי המלון, עוצרת תשלומי שכירות, יצאה במהלך קיצוצים והתייעלות, בוחנת הכנסת שותפים ומכירת בתי מלון.

על רקע רמת המינוף הגבוהה של החברה, אשר נכון לסוף הרבעון השלישי ההון לסך המאזן שלה עמד על כ-14%, משבר הקורונה חתך את המניה בכ-80% מתחילת השנה - כאשר אגרות החוב של הקבוצה כבר נסחרות בתשואת זבל - פתאל החז אגח ג נסחרת בתשואה של כ-14% עם מח"מ של כ-4.7 שנים, פתאל אירו אגח א -11.6% נסחר בתשואה של כ-30%, עם מח"מ של 2.2 שנים. כלומר, השוק כבר חושש מפני חדלות פירעון.

הכנסת שותפים ומכירת מלונות באירופה

החברה בוחנת אפשרות להכניס לחלק מהמלונות שבבעלות הקבוצה שותפים עסקיים בשיעור של עד 50%, בנוסף החלה החברה לבחון מכירה של חלק מבתי המלון באירופה.

קיצוצים

הרשת הודיעה על צמצומים והתייעלות של כוח אדם, הן בכמות העובדים והן בכמות שעות העבודה – בעניין זה מציינים בפתאל כי החברה בוחנת חלופות לעניין זה ובכלל זה הפחתות שכר רוחביות בטווח הזמן המיידי מעל סף השתכרות מסוים, תוכניות פרישה מרצון וכן פיטורים.

הוצאות עובדים לחל"ת ולחופשות יזומות

בכוונת החברה להוציא את מרבית עובדיה בישראל וחלק מעובדיה באירופה לחל"ת או לחופשות יזומות על חשבון ימי החופשה שצברו.

צמצומים

בכוונת החברה לצמצם את כל פעילות הרווחה וההדרכה בקבוצה, בנוסף לאיחוד תפקידים במטה הקבוצה, באזורי הפעילות ובלונות שישארו פתוחים.

סגירת כ-30% מבתי המלון

החברה הודיעה על סגירת מלונות שבהם התפוסה נמוכה והעברת אורחים למלונות אחרים ברשת – נכון לכרגע, סגרה החברה כ-50 מלונות מתוך 180 מלונות הקבוצה הפעילים בישראל ובאירופה. בכוונת החברה לשקול לסגור מלונות נוספים בהתאם להתפתחויות.

קיצוץ בהוצאות ומימון מחדש

החברה הודיעה על השהיית תשלומי שכירות בגין חלק מהמלונות אשר יסגרו בשל "סיכול וכוח עליון". בנוסף, החברה החליטה על עצירת פרוקטי מיתוג, ופרויקטים בתחום הדיגיטל, הפחתת ריטיינרים לנותני שירותים חיצוניים ופועלת לקבל הנחות ודחיות תשלום מספקים ומרשויות מדינה, במקביל נעצרו כל השיפוצים במלונות הקבוצה. עוד מדווחים בפתאל על בחינת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא ממומנים או לנכסים ממומנים עם LTV נמוך באופן יחסי וכן פריסה מחדש של חלק מהאשראי הבנקאי של החברה.

הדיווח אמש מגיע לאחר שלפני כשבוע הודיעה רשת המלונות כי היא צופה שהתפשטות וירוס הקורונה והשיתוק אליו נקלע ענף התיירות יביא לירידה של 10% בהכנסות שמשמעותה פגיעה של 50 מיליון שקל ברווח התפעולי התזרימי (EBITDA). עוד העריכה החברה, כי ככל שמשבר הקורונה יימשך הפגיעה תיכנס עמוק לרבעון השני של השנה ואומדני הנזק יעודכנו בהתאם.

https://www.bizportal.co.il/capitalm...article/778587
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.