x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

דוידיק

רמי שביט צופה פגיעה בתוצאות ומשבית את פעילות המשביר לצרכן

דרג מאמר זה
החברה הודיעה לקניונים ומרכזי הסחר בה מופעלות חנויותיה כי היא מבטלת את ההסכמים עימם בשל התערבות כוח עליון.

רמי שביט משבית הבוקר את פעילות המשביר לצרכן - המשביר 365 . החברה הודיעה כי הוציאה הבוקר את כל עובדיה לחופשה ללא תשלום וסגרה את החנויות. עוד הודיעה החברה כי הודיעה לקניונים ומרכזי הסחר בה מופעלות חנויותיה כי היא מבטלת את ההסכמים עימם וזאת בשל ״סיכול החוזה״, כלומר התערבותו של כוח עליון המונע ממנה לקיים את ההסכם ולכן הוא מבוטל.

המשביר הודיעה כי פעילות החנויות מושבתת עד ל-18 באפריל ואז תבצע הערכת מצב מחודשת. החברה הוסיפה בהודעה לבורסה כי היא צופה פגיעה בתוצאותיה אולם צמצום ההוצאות התפעוליות תקזז את הירידה בהכנסותיה.

המשביר 365 טרם דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי של 2019 אולם בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 השיגה הכנסות של 782 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ-30 מיליון שקל לעומת הכנסות של 723 מיליון שקל והפסד תפעולי של כ-4 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018.

נכון לתום חודש ספטמבר למשביר 365 יש חובות של 98.5 מיליון שקל, רובם ככולם למחזיקי אגרות החוב. החברה אמורה לפרוע מידי שנה כ-20 מיליון שקל להוציא שנת 2022, אז החברה אמורה לפרוע כ-30 מיליון שקל למחזיקי האג״ח.

בסוף הרבעון השלישי של השנה נותרו בקופת המזומנים של החברה קצת יותר מ-36 מיליון שקל ויתרת הלקוחות שלה עמדה על כ-90 מיליון שקל. החובות לספקים ונותני שירותים עמדו על 225 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד על 35 מיליון שקל.

https://www.bizportal.co.il/capitalm...article/778551
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.