x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

רועיסל

קמהדע - תוצאות בהתאם לצפי; מאשררת את התחזית ל-2020

דרג מאמר זה
ההכנסות ב-2020 צפויות להיות בין 132 מיליון ל-137 מיליון דולר; בשנת 2019 הסתכמו ההכנסות ב-127 מיליון דולר


חברת התרופות קמהדע מדווחת על הכנסות של 127.2 מיליון דולר בשנת 2019 - עליה של 11% בהשוואה לשנת 2018. הרווח הגולמי בשנת 2019 היה 49.8 מיליון דולר, עליה של 20% בהשוואה לשנת 2018. ה-EBITDA המתואם בשנת 2019 היה 28.5 מיליון דולר, עליה של 19% בהשוואה לשנת 2018.


החברה מאשררת את תחזית ההכנסות הכוללת לשנת 2020 בטווח של 132 מיליון דולר עד 137 מיליון דולר.


ההכנסה ברבעון הרביעי הסתכמה לסך 32.1 מיליון דולר. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי היה 12.1 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם ברבעון הרביעי היה 6.8 מיליון דולר. בהשוואה של תוצאות הרבעון הרביעי לתקופה המקבילה אשתקד חשוב להגיש כי התוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי של 2018 עלו משמעותית כתוצאה מהאצת משלוחים שהתעכבו מהרבעון השלישי של 2018 בגלל שביתת העובדים שהייתה אז במפעל הייצור של החברה.


"אנחנו מרוצים מאוד מהביצועים העסקיים שלנו במהלך 2019" אמר עמיר לונדון, מנכ"ל חברת קמהדע. "בהתבסס על התחזית החיובית שלנו לשנת 2020, הכוללת צמיחה צפויה במכירות המוצרים במגזר התעשייתי שלנו בשווקים הבינלאומיים, הצמיחה במגזר מוצרי ההפצה שלנו בישראל, וגידול במכירות של ®KEDRAB, מוצר ה- IgG נגד כלבת שלנו, אנו צופים כי סך ההכנסות בשנת 2020 יהיה בטווח של בין 132 מיליון דולר ל-137 מיליון דולר.


"המזומנים, שווי המזומנים והשקעות לטווח הקצר שלנו עמדו על 73.9 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2019, גידול של 23.3 מיליון דולר בהשוואה לסוף 2018. בנוסף, ההשקעה שביצעה לאחרונה קרן פימי בהנפקה פרטית של 25 מיליון דולר תתמוך בהמשך יישום אסטרטגיית הפיתוח העסקי שלנו, המתמקדת בזיהוי הזדמנויות למוצרים חדשים למפעל הייצור שלנו ואיתור מוצרים משלימים לרישוי ורכישה.


"במבט קדימה, בעוד שהמעבר המתוכנן של ייצור ®GLASSIA לטקדה במהלך 2021 צפוי להפחית משמעותית את ההכנסות והרווחיות שלנו בשנים 2021 ו-2022, הרי הצמיחה האורגנית שלנו, כמו גם תשלומי התמלוגים העתידיים הצפויים מטקדה והמשך מאמצי הפיתוח העסקי שלנו, צפויים להביא לחידוש צמיחת ההכנסות והרווחיות החל משנת 2023.


"חתמנו במהלך הרבעון הרביעי של 2019 על שתי עסקאות חשובות אשר יתרמו לצמיחה העתידית שלנו. ראשית, חתמנו על הסכם עם חברת אלבוטק לשיווק והפצה של שישה מוצרים ביוסימילרים בישראל, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים ממשרד הבריאות הישראלי; המוצר הראשון צפוי להיות מושק בישראל בשנת 2022. שנית, חתמנו על מסמך עקרונות מחייב להסכם ייצור ואספקה ל-12 שנים עם שותף, ששמו לא פורסם, לייצור מוצר אימונוגלובולין מסחרי מאושר FDA. בכוונתנו לחתום על הסכם זה במהלך 2020 ואנו מצפים להתחיל בייצור מסחרי של המוצר בתחילת 2023. אנו צופים כי המוצר החדש יתרום כ -8 מיליון דולר עד 10 מיליון דולר להכנסה השנתית שלנו, ברווח גולמי מוערך הדומה לרווח הגולמי הממוצע של מגזר המוצרים התעשייתיים שלנו".

https://www.bizportal.co.il/capitalm...article/777129
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.