x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner

רועיסל

הכשרת הישוב גייסה 400 מ' שקל מהמוסדיים בריבית של 0.5% עד 1.4%

דרג מאמר זה
שבוע לאחר העלאת הדירוג של איגרות החוב שלה, השלימה אמש הכשרת הישוב הרחבת שתי סדרות אג"ח צמודות; אג"ח במח"מ 4.2 שנים ללא בטוחה נסגר בריבית של כ-1.4%; אג"ח במח"מ 6.2 שנים עם בטוחה נסגר בריבית של כ-0.5%


שבוע לאחר העלאת הדירוג של איגרות החוב שלה, השלימה אמש הכשרת הישוב את הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרה 21 וסדרה 22) עם ביקושים בהיקף כולל של כ-880 מיליון שקל, ובחרה להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן לכ-400 מיליון שקל. בחברה מציינים כי הגיוס יוזיל את עלויות המימון בחברה ויאריך באופן משמעותי את מח"מ החוב.


בשלב המוסדי של ההנפקה אמש, נרשמו לאג"ח הכשרת ישוב אגח 21 , בעל מח"מ של 6.2 שנים (עם בטוחה), ביקושים בהיקף של כ-386 מיליון שקל, מתוכם בכוונת החברה להיענות להזמנות בהיקף של כ-200 מיליון שקל. המחיר המינימלי ל-1 שקל ע.נ. נקבע על 111 אגורות, לעומת מחיר מינימום במכרז שעמד על כ-109 אגורות ליחידה. המחיר שנקבע בשלב המוסדי משקף תשואה שנתית צמודה של 0.46%.


בהנפקת אג"ח הכשרת ישוב אגח 22 , בעל מח"מ של 4.2 שנים וללא בטוחה, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-495 מיליון שקל, מתוכם בכוונת החברה להיענות להזמנות בהיקף של כ-200 מיליון שקל. המחיר המינימלי ל-1 שקל ע.נ. נקבע על 105.5 אגורות לעומת מחיר מינימום במכרז שעמד על כ-103.1 אגורות ליחידה. המחיר שנקבע בשלב המוסדי משקף תשואה שנתית צמודה של 1.41%.


עודד סתר, סמנכ"ל מימון, השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה למיחזור חוב, תוזיל את עלויות המימון ותתמוך בהמשך הפעילות. הנפקת אגרות החוב מתווספת לגיוסי הון בהיקף של כ-252 מיליון שקל שבוצעו לאחרונה. מהלכים אלו הובילו בשבוע שעבר להעלאת דירוג החברה וצפויים לתמוך בתנופת הייזום והרחבת הפעילות בישראל ובפולין".


עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בשלב המכרז המוסדי. הביקושים הגבוהים במכרזים, שהגיעו לפי 3.5 מיעד הגיוס המקורי ושיעור התשואה שנקבע, מבטאים שוב את הבעת האמון המלא של שוק ההון בהנהלת החברה ובפעילותה, בחוסנה הפיננסי ובמהלכיה העסקיים. אנו ממשיכים לפעול לקידום מוצלח של פרויקטי הנדל"ן שבייזום, בהתאם לאסטרטגיה עסקית ברורה ובמקביל לחיזוק הקשר והשותפויות עם שוק ההון".


בשבוע שעבר העלתה חברת דירוג האשראי מעלות S&P את דירוג החברה לרמה של 'ilA-' עם תחזית יציבה, ואת הדירוג של אגרות החוב מסדרה 21, לרמה של 'ilA', מה שגרר עדכון תשלומי הריבית בגין סדרות האג"ח כלפי מטה. בדוח הדירוג, ציינו כלכלני מעלות S&P, כי העלאת הדירוג הינה הודות למספר פעולות שביצעה החברה לחיזוק בסיס ההון, ואשר צפויות להוביל לירידה משמעותית במינוף המאזני לכ-65% בסוף 2019, וכן מהערכתם כי המינוף בשנתיים הקרובות צפוי להיות יציב.

https://www.bizportal.co.il/capitalm...article/775385
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.