x
 • סיכום חודש נובמבר מאת הבורסה לניירות ערך

  המסחר בתל אביב בנובמבר 2022 הסתכם בירידות שערים במדדי המניות המובילים.


  המסחר בשווקים התנהל על רקע פרסום דו"חות כספיים לרבעון השלישי של 2022 ע"י החברות הבורסאיות, והמשך העלאת ריבית ע"י בנקים מרכזיים: הפד העלה ב-2 בנובמבר את הריבית בארה"ב ב-0.75% לרמה של 4%, זוהי העלאת הריבית השישית השנה. הבנק המרכזי באנגליה העלה ב-3 בנובמבר את הריבית, בפעם השמינית ברציפות, ב-0.75% ל-3%. שיעור הריבית בארה"ב ובאנגליה הינו הגבוה ביותר מאז משבר האשראי בשנת 2008.
  בנק ישראל העלה ב-21 בנובמבר את הריבית במשק ב-0.5%, לרמה של 3.25%.


  יצוין כי בעקבות העלאת הריבית המתמשכת בשווקים, מתגברים הסימנים להאטה בכלכלה העולמית. בעקבות זאת פרסם ארגון ה-OECD תחזית עדכנית, לפיה קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית יאט מ-3.1% השנה ל-2.2% ב-2023, בגוש האירו הצמיחה תרד מ-3.3% השנה ל-0.5% ב-2023, ובארה"ב הצמיחה תרד מ-1.8% השנה ל-0.5% בשנה הבאה. בישראל המקיימת קשרי מסחר הדוקים מול אירופה וארה"ב – הצמיחה צפויה להגיע לכ-6.3% השנה ולרדת לכ-2.8% ב-2023.

  המסחר בתל-אביב הושפע אף הוא מפרסום נתונים מאקרו כלכליים המעידים על האטה בפעילות, ביניהם:


  עלייה בשיעור האינפלציה השנתית – מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן באוקטובר 2022 עלה ב-0.6%, ובסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-5.1%.
  שיעור האבטלה בארץ נמוך אך במגמת עלייה – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם עלה והגיע לכ-4.5% באוקטובר 2022, לעומת כ-4.3% בספטמבר 2022. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה אף הוא והגיע לכ-4.3% באוקטובר 2022, לעומת כ-3.9% בספטמבר 2022.
  הצמיחה במשק אמנם חיובית אך בקצב נמוך ברבעון השלישי של 2022 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן ראשון לרבעון השלישי של 2022, לפיהם: התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון השלישי של שנת 2022 ב-2.1% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, לאחר עלייה של 7.3% ברבעון השני של 2022. התוצר המקומי הגולמי לנפש ירד ב-0.2% בחישוב שנתי.
  ירידה בעודף התקציבי של הממשלה כפי שעולה מנתוני האוצר, לפיהם: ב-12 החודשים האחרונים שמסתיימים באוקטובר 2022 היה עודף תקציבי של כ-0.5%, נמוך מהעודף שנרשם בחודש הקודם והגיע ל-0.9% בשיעור שנתי.
  מסתמנת ירידה בהיקף התחלות בנייה ובהיקף נטילת משכנתאות כפי שעולה מנתוני האוצר.
  כמו כן יצוין כי המסחר בתל-אביב החודש התנהל על רקע הבחירות לכנסת שהתקיימו ב-1 בנובמבר ובעקבותיהם קיום מגעים קואליציוניים להרכבת הממשלה, והמשך גל פיגועי טרור ברחבי הארץ.


  בסיכום חודש נובמבר 2022 ירדו מדדי ת"א-35 ות"א-90 בכ-4% ובכ-1.5%, בהתאמה.


  ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, החודש, בראשם: מדד ת"א-ביומד שירד בכ-7%,ומדד ת"א רשתות שיווק שירד בכ-5% בהשפעת הירידה בצריכה.


  החודש נרשמה עלייה במחזורי המסחר היומי במניות, כולל קרנות סל, שהסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל בנובמבר, גבוה בכ-16% מהמחזור בחודש הקודם שהיה חודש חגי תשרי.


  ב-3 בנובמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-3.1 מיליארד שקל בבורסה –
  כ-1.3 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה. יצוין כי במסגרת עדכון המדדים החודשי, מניית פרופדו התווספה למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות".


  הגיוסים בשוק המניות בתל אביב צפויים להסתכם החודש בכ-95 מיליון שקל.


  כ-40 מיליון שקל גוייסו החודש בשתי הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות זכויות. מרבית הסכום, כ-34 מיליון שקל גויסו ע"י חברת התעופה ישראייר גרופ בהנפקת זכויות. כ-55 מיליון שקל נוספים גויסו החודש ב-12 הקצאות פרטיות.


  החודש, הושלם מיזוג של חברת הטכנולוגיה הדואלית ראדא שמניותיה נסחרות בבורסת הנאסד"ק (סמל: RADA) בחברת לאונרדו די אר אס (זרה). מניות ראדא ימחקו מהמסחר בת"א ובנאסד"ק ומניות לאונרדו (סמל DRS) תרשמנה למסחר מקביל בת"א ובנאסד"ק.


  בשוק איגרות החוב נרשמו בנובמבר מגמה מעורבת במדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.


  איגרות החוב השקליות בלטו החודש בעליות שערים, בראשן איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ ואיגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד-שקלי 5-15 שנים שעלו ב-0.7% כל אחד.


  התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ריבית קבועה ל-10 שנים הגיעה לכ-3.3% לקראת סוף נובמבר 2022 בדומה לסוף החודש הקודם. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה לכ-3.7% לקראת סוף נובמבר 2022 לעומת כ-4.0% בסוף החודש הקודם.


  לעומת זאת, מדד תל בונד דולר הכולל את איגרות החוב הקונצרניות ירד בכ-0.9%, בהשפעת החלשות הדולר ביחס לשקל בכ-2.8% ואיגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד רשמו ירידה של עד כ-0.7%.


  בשוק איגרות חוב הסתכם המחזור היומי בכ-3.6 מיליארד שקל בנובמבר, גבוה בכ-16% מהמחזור בחודש הקודם. עיקר העלייה נבעה מאיגרות החוב הממשלתיות, שמחזור היומי בהן הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל בנובמבר – לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.


  המחזור היומי באיגרות החוב הקונצרניות (כולל קרנות סל) הסתכם בכ-0.9 מיליארד שקל בנובמבר – בדומה למחזור בחודש הקודם.


  יצוין כי, במועד העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב שחל ב-29 בנובמבר 2022, הסתכם המחזור באיגרות החוב בבורסה בכ-4.6 מיליארד שקל, מזה כ-2.2 מיליארד שקל באג"ח קונצרניות.


  החודש התגברו גיוסי האוצר בשוק איגרות החוב בתל אביב והם הסתכמו בכ-4.4 מיליארד שקל בנובמבר, לאחר גיוס בסך כ-3 מיליארד שקל וכ-1.7 מיליארד שקל בחודשים אוקטובר וספטמבר 2022, בהתאמה. כ-72% מהסכום שגויס החודש, בוצע באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, וכ-28% מהסכום גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד.


  הגיוסים בהנפקות לציבור והקצאות פרטיות בשוק איגרות החוב ע"י הסקטור העסקי צפויים להסתכם בכ-8 מיליארד שקל בנובמבר. גיוסים בולטים החודש היו:


  כ-4.7 מיליארד שקל גויסו ע"י שני בנקים, בראשם בנק הפועלים שגייס כ-4.2 מיליארד שקל בהנפקת שלוש סדרות חדשות של אג"ח – כ-1 מיליארד שקל מתוכם גויסו באג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י המרה למניות ובנק דיסקונט גייס כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד מסוג COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן.


  כ-2.4 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י חברת החשמל בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד.


  בין מנפיקות האג"ח החודש שתי חברות נדל"ן חדשות – חברת נדל"ן מניב למגורים בארה"ב קלקן קפיטל וחברת הבנייה למגורים בישראל אופק שלי שגייסו כ-146 וכ-85 מיליון שקל, בהתאמה.


  שלוש חברות אג"ח חדשות פרסמו החודש תשקיף להשלמה במסגרתו הן מתכננות לגייס כ-369 מיליון שקל באג"ח שקלי ללא דירוג: חברת נדל"ן מניב בחו"ל – לארפ החזקות (200 מיליון שקל), חברת אשראי חוץ בנקאי אובליגו (100 מיליון שקל), וחברת הבנייה הרציג השקעות (69 מיליון שקל).


  בנוסף גויסו החודש 35 מיליון שקל ע"י חברת הביטוח איילון באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי למשקיעים מוסדיים שנרשם ב-TASE UP.


  בנובמבר בוצעו שלוש הנפקות לציבור של איגרות חוב מובנות מגובות בפיקדונות בנקאיים בסכום של כ-1 מיליארד שקל: אלה פקדונות גייסה כ-411 מיליון שקל סה"כ –בהרחבת סדרות אג"ח שקלי בריבית משתנה ואג"ח צמוד דולר, והראל פיקדון סחיר צפויה לגייס היום עד כ-600 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית משתנה.


  שוק הנגזרים בנובמבר התאפיין במגמה מעורבת במחזורי המסחר לעומת החודש הקודם:


  מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם בכ-110 אלף יחידות בחודש נובמבר בדומה למחזור בחודש הקודם. מדד התנודתיות VTA35 ירד לכ-15 נקודות לקראת בסוף נובמבר לעומת כ-18 נקודות בסוף החודש הקודם. יצוין כי גם מדד התנודתיות בארה"ב ה-VIX ירד החודש והגיע לכ-22 נקודות בסוף נובמבר לעומת כ-26 נקודות בסוף החודש הקודם.


  מחזור המסחר היומי באופציות הדולריות ירד והסתכם בכ-37 אלף יחידות בנובמבר לעומת כ-45 אלף יחידות בחודש הקודם. לירידה במחזורי המסחר תרמה החלשות הדולר ביחס לשקל וציפיות להתמתנות העלייה בריבית הפד עקב האטה בפעילות הכלכלית.


  בסוף נובמבר נסחרות בבורסה 535 קרנות סל בשווי של כ-89 מיליארד שקל.


  החודש נרשמו למסחר 9 קרנות סל חדשות:


  שבע קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים – אינדקס ערך עולמי, אינדקס צמיחה עולמי, ואינדקס מומנטום ארה"ב – בשווי מצרפי של כ-400 מיליון שקל, שהונפקו ע"י פסגות, קסם, ומגדל,


  ושתי קרנות סל על מדדים מקומיים של הראל – קרן פתוחה על מדד מניות בת"א אינדקס מניות ישראל 100- EW שהפכה לסגורה, וקרן על מדד איגרות חוב בת"א תל בונד צמודות בנקים – בשווי מצרפי של כ-44 מיליון שקל.


  מנגד, ארבע קרנות סל הפכו לפתוחות ושלוש קרנות סל פורקו. שווין המצרפי של שבע הקרנות הגיע לכ-58 מיליון שקל ערב המחיקה.


  בנוסף נסחרות בת"א 39 קרנות חוץ הנסחרות במקביל גם בחו"ל בניהולן של בלאקרוק, אינבסקו וליקסור– שווי החזקות הציבור בקרנות אלה מגיע לכ-2.7 מיליארד שקל בסוף נובמבר, גבוה אך במעט משווי החזקות הציבור בסוף החודש הקודם.


  שווי השוק של קרנות הסל בסוף נובמבר 2022 היה נמוך בכ-0.5 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם:


  כ-1.7 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בתל-אביב – ירידה של כ-1.3 מיליארד שקל בשווי שמקורה בירידת מדדי המניות, וירידה של כ-0.4 מיליארד שקל בשווי שמקורה במכירות הציבור נטו של קרנות סל בעיקר על מדדי ת"א-35 ות"א-125.
  כ-1.3 מיליארד שקל עלייה בשווי קרנות הסל על מדדי מניות בינלאומיים – כ-1.2 מיליארד שקל עלייה בשווי שמקורה בעליית מדדי המניות, ועלייה של כ-0.1 מיליארד שקל בשווי שמקורה ברכישות הציבור, בעיקר של מדד S&P 500.
  כ-0.1 מיליארד שקל ירידה בשווי קרנות הסל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות בת"א – ירידה שמקורה במכירות הציבור נטו של קרנות סל בעיקר על מדד תל גוב צמודות 0-2 שנים.
  בשוק קרנות הנאמנות נמשכת המגמה שנצפתה בחודשים האחרונים:


  בקרנות הכספיות נמשכת הזרמת כספי הציבור – הציבור הזרים בנובמבר כ-5.2 מיליארד שקל נטו לקרנות אלה, בהמשך לכ-6 מיליארד שקל שהזרים בכל אחד מהחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022. הביקוש לקרנות הכספיות נמשך במקביל להעלאת הריבית במשק.


  מנגד, בקרנות המשקיעות באג"ח בת"א נמשכו פדיונות הציבור והסתכמו בכ-2.3 מיליארד שקל נטו בנובמבר, בהמשך לפדיונות בסך כ-2.4 וכ-3 בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022, בהתאמה.


  בקרנות המנייתיות המשקיעות בת"א נרשמו החודש פדיונות ציבור בסכום של כ-0.3 מיליארד שקל נטו, בהמשך לפדיונות בסכום דומה בכל אחד מהחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022. ובקרנות המשקיעות בחו"ל נרשמה החודש פעילות מאוזנת נטו, לאחר פדיונות של עד כ-0.2 מיליארד שקל נטו בכל אחד מהחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022.


  *כל הנתונים הינם אומדן, נכון לתחילת יום רביעי, ה-30 בנובמבר 2022.

  מקור המאמר: אתר הבורסה

  קישור למאמר המקורי
 • נתוני מסחר

 • מובילי צפיות ומעקב

  משתמש מספר עוקבים מספר צפיות
  תיקי מניות של חברי האתר
 • המניות הפופולאריות באתר

  דירוג שם מנייה מס' מנייה

  אין לך הרשאה

  אין לך הרשאה

 • תגובות אחרונות בתיקי המניות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות