x
 • מכשיר פיננסי חדש בבורסה בת"א: אגרות חוב היברידיות

  האג"ח ההיברידיות מציעות מספר יתרונות, וביניהן הזכות לדחות את מועדי תשלום הריבית עד תקופה מקסימלית של 6 שנים; המשקיעים יקבלו תשואה עודפת לנוכח נחיתותן מול האג"ח הרגילות.  הבורסה לניירות תאפשר הנפקה של מכשיר פיננסי חדש - אג"ח היברידיות - אשר יהיו למעשה על הטווח שבין אג"ח להון, כיוון שהן לטווח ארוך של עד 60 שנה כשהפדיון בסוף חיי האג"ח.

  עבור המנפיקים, האג"ח ההיברידיות מציעות מספר יתרונות, וביניהן הזכות לדחות את מועדי תשלום הריבית עד תקופה מקסימלית של 6 שנים ואפשרות לביצוע פדיון מוקדם במחיר ידוע מראש ובמועדים ידועים מראש, כאשר הן בדרך כלל כוללות מנגנון של STEP UP בריבית כך שבמידה ולא בוצע פדיון מוקדם במועד מוסכם מראש, תחול עלייה בריבית בשיעור ידוע מראש. בנוסף, הנפקת אג"ח ההיברדיות עשויה להקנות יתרון בדירוג האשראי ביחס לאיגרות חוב רגילות ושיעור מסוים מהיקף איגרות החוב עשוי להיות מוכר לצרכי דירוג כהון.

  למשקיעים מקנות איגרות החוב ההיברידיות תשואה עודפת בהשוואה לאיגרות חוב רגילות, זאת בשל מרווח הריבית הנוסף הצפוי בהנפקה לאור נחיתות איגרות החוב ההיברידיות ביחס לאיגרות החוב הרגילות ובשל משך החיים הארוך שלהם.

  עד לצבירת ניסיון בשימוש במכשיר הפיננסי, תתאפשר בשלב הראשון הנפקת איגרות חוב היברידיות רק לחברות גדולות הנכללות במדד ת"א-125 שיש להן לפחות סדרה אחת סחירה של איגרות חוב, כאשר חברות שאינן עומדות בתנאי, יוכלו להנפיק איגרות חוב היברידיות רק במידה ושווי החזקות הציבור בסדרת האג"ח ההיברידי תהיה 200 מיליון שקל לפחות, וההון העצמי של החברה עומד על לפחות 500 מיליון שקל.


  כמו כן, בשלב הראשון איגרות החוב ההיברידיות לא ייכללו במדדי התל בונד של הבורסה.

  מקור המאמר: אתר שחקן מעוף

  קישור למאמר המקורי
 • באנרים

 • נתוני מסחר

 • מובילי צפיות ומעקב

  משתמש מספר עוקבים מספר צפיות
  תיקי מניות של חברי האתר
 • המניות הפופולאריות באתר

  דירוג שם מנייה מס' מנייה

  לחברי PRO

  הצפיה בתצוגת המניות לחברי PRO בלבד

 • תגובות אחרונות בתיקי המניות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.