x
 • ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.25% בהתאם לצפי בשוק

  תוואי הריבית עודכן כלפי מטה - הוועדה המוניטרית מעריכה שיהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה, ייתכנו צעדים נוספים. התחזית לצמיחת התמ"ג ב-2020 עודכנה מטה ב-0.5%
  הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25% ובהתאם לצפי האנליסטים. תוואי הריבית עודכן כלפי מטה והתחזית לצמיחת התמ"ג ב-2020 עודכנה מטה ב-0.5%.


  הוועדה מעריכה שלאור סביבת האינפלציה בישראל, המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, ההתמתנות בכלכלה העולמית, והמשך התחזקות השקל, יהיה צורך להותיר את הריבית ברמתה למשך זמן ממושך או להפחיתה על מנת לתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ושהמשק ימשיך לצמוח בקצב נאה. יתרה מזאת, במידת הצורך, הוועדה תנקוט בצעדים נוספים כדי להרחיב עוד יותר את המדיניות המוניטרית.


  תוואי הריבית עודכן כלפי מטה


  בעקבות הירידה בתחזית האינפלציה ובעקבות התגברות הציפיות למדיניות מוניטרית מרחיבה בעולם. כעת, ההערכה של חטיבת המחקר של בנק ישראל הינה כי ריבית בנק ישראל תעמוד בעוד שנה על 0.25% או שתרד במהלך השנה לרמה של 0.1%.


  סביבת האינפלציה נותרה נמוכה


  בבנק ישראל מציינים כי בשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה של 0.6%, בעוד האינפלציה בניכוי אנרגיה ופירות וירקות יציבה בתחום שבין 0.9%-1.1% מאז תחילת השנה. מרבית התרומה השלילית למדד נבעה בחודשים האחרונים מסעיפים בעלי אופי תנודתי, אך גם מהייסוף שהצטבר מתחילת השנה. האינפלציה השנתית צפויה לרדת בחודשים הקרובים ולשוב לקרבת הגבול התחתון של היעד בטווח של שנה. הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בקרבת מרכז היעד.


  האינפלציה בארבעת הרבעונים הבאים צפויה לעמוד על 1.2%


  בחטיבת המחקר של בנק ישראל מציינים כי הירידה באינפלציה הצפויה לשנת 2019 ביחס לתחזית הקודמת נובעת ברובה מההפתעות השליליות במדדי יוני ויולי. "הירידה באינפלציה הצפויה במהלך 2020 נובעת בעיקר מהייסוף שהתרחש מאז פרסום התחזית ביולי, אשר צפוי למתן את קצב עליית מחירי המוצרים הסחירים. אנו מעריכים ששוק העבודה ההדוק יוסיף לתמוך בעליות שכר ובעליית האינפלציה. עם זאת, עליית האינפלציה צפויה להמשיך להיות הדרגתית, על רקע הייסוף שהתרחש ועל רקע המשך הגידול בתחרות, שבין השאר מושפעת מהתפתחות המסחר באינטרנט, תהליך שנראה שטרם מוצה", הסבירו בחטיבת המחקר.


  התחזקות השקל מקשה על השגת יעד האינפלציה


  עוד מציינים בבנק ישראל, כי מאז החלטת הריבית הקודמת התחזק השקל ב-1.2% במונחי השער הנומינלי האפקטיבי, ומתחילת השנה ב-9.1%. "הייסוף מקשה על חזרת האינפלציה ליעד", ציינו בבנק ישראל.

  מלחמת הסחר והברקזיט


  בנוגע להסיכונים הנשקפים לכלכלה העולמית מעריכים בבנק כי הסיכונים גברו, בעיקר לנוכח "מלחמת הסחר" ואי הוודאות לגבי הברקזיט. "תחזיות הצמיחה עודכנו כלפי מטה, והבנקים המרכזיים העיקריים נקטו בצעדי הרחבה מוניטרית", מציינים בבנק ישראל.


  אי של יציבות, למרות אי הוודאות הפוליטית


  "הפעילות הכלכלית ממשיכה לצמוח בקרבת הקצב הפוטנציאלי, ועד כה מסתמן שהיא אינה מושפעת לרעה מהסנטימנט העולמי השלילי, או מהמצב הפוליטי בישראל. עם זאת, אי הוודאות לגבי הצעדים בהם תנקוט הממשלה שתקום כדי לצמצם את הגירעון מגדילה את אי הוודאות לגבי ההתפתחויות בכלכלה המקומית. מרבית האינדיקטורים מעידים על כך שברבעון השלישי המשק המשיך לצמוח בסביבת הקצב הפוטנציאלי. היצוא צומח בקצב נאה, אך סקר המגמות מראה גידול מסוים בשיעור החברות המדווחות על מגבלה חמורה ברווחיות היצוא, לאחר ירידה בשיעור זה במהלך 2018. שוק העבודה ממשיך להיות הדוק", מציינים בנק ישראל.


  התחזית לצמיחת התמ"ג ב-2020 עודכנה מטה


  תחזית הצמיחה ל-2019 עומדת על 3.1% ועל 3% בשנת 2020. בהשוואה לתחזית הקודמת, תחזית ההשקעה ל-2019 הופחתה מעט, בעקבות נתוני החשבונאות הלאומית לרבעון השני של 2019 אשר הצביעו על קצב גידול נמוך יחסית להערכתנו הקודמת. תחזית היצוא ל-2019 הועלתה מעט, גם כן בעקבות הנתונים בפועל, אשר הצביעו על גידול מהיר ביחס להערכתנו הקודמת.
  באשר ל-2020, מניחים בבנק ישראל כי הממשלה החדשה שתוקם תנקוט צעדים במטרה להקטין את הגירעון. "בהתאם לכך, הפחתנו בנקודת אחוז את התחזית לגידול הצריכה הציבורית בשנה זו, תוך האטת קצב הגידול של ההוצאה הציבורית; בנוסף, הנחנו כי יינקטו גם צעדים להעלאת צד ההכנסות, ולכן הפחתנו את תחזית הצריכה הפרטית בנקודת אחוז", מסבירים בבנק ישראל.


  תחזית היצוא ל-2020 הופחתה אף היא - תוצאה של הירידה בתחזית היבוא העולמי, אשר מקוזזת חלקית על ידי עדכון כלפי מעלה בהערכה באשר לפעילותן של כמה חברות גדולות במשק. "באופן עקבי עם עדכונים אלה, הורדנו את תחזית הצמיחה ל-2020 בחצי נקודת אחוז, לשיעור של 3.0%. הירידה הצפויה בהשקעה ב-2020 נובעת ממיצוי של מספר השקעות גדולות במשק שהינן עתירות יבוא, ובהתאם לכך צמיחת היבוא צפויה לעמוד בשנה זו על 0.5%- בלבד", מסכמים בבנק ישראל.

  מקור המאמר: ביזפורטל

  קישור למאמר המקורי
 • באנרים

 • נתוני מסחר

 • מובילי צפיות ומעקב

  משתמש מספר עוקבים מספר צפיות
  תיקי מניות של חברי האתר
 • המניות הפופולאריות באתר

  דירוג שם מנייה מס' מנייה

  לחברי PRO

  הצפיה בתצוגת המניות לחברי PRO בלבד

 • תגובות אחרונות בתיקי המניות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.