אנו רואים מגמת עליה של האירו היעד הראשון זהו קו התנגדות(אדום) שנבחן בעבר מספר פעמים פריצה של קו זה ואנו מתחילים לצעוד לכוון 1.26 (זהירות מפריצות שווא) . כל המתנדים מאפשרים (תומכים) את המשך העליה.