האירו לאט לאט חוזר לגבולות ה"נורמל" (מעל 1.2). אנו רואים מספר נסיונות פריצה של קו התנגדות שהיה קו תמיכה והוא מאוד צמוד להתנגדות פיבו 61.8 כאשר פריצה תביא אותנו מעל 1.22 כאשר שם ישנה התנגדות פיבו 61.8 של מהלך רחב יותר. המתנדים לא מרמזים על כיון מסויים לכן כנראה נראה את המשך המגמה הנוכחית התחזקות איטית של האירו(כמובן אם לא יקרה משהו בדרך). פריצה של פיבו 61.8