מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים, האדריכל שמאי אסיף, מעביר את האחריות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה, בקידום תוכניות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה.


לפי ההנחיות, תחול חובה על כל וועדה מקומית לגבש עד ספטמבר 2010 תוכנית מקומית, לדון בה ולדווח למשרד הפנים על פעילותה בנושא. מסגרת התוכנית תאפשר להגדיל את זכויות הבנייה על מבנים שזקוקים לחיזוק, יותר מאלה שמאפשרת התמ"א.

תמ"א 38 (תוכנית מתאר ארצית), שאושרה באפריל 2005, נועדה להתמודד עם הסכנות הטמונות ברעידות אדמה במבנים שהוקמו לפני שנות ה-80'. המנוע הכלכלי של התוכנית נשען עד עתה בהוספת קומה אחת על הגג לטובת היזם, אך במהלך השנה הוגדלו זכויות הבנייה לקומה וחצי מתוך ניסיון להפוך את התוכנית לכלכלית עבור היזם.

נושא הגדלת הזכויות שנוי במחלוקת: בעוד שמשרד הבינוי והשיכון פועל להגדיל את זכויות הבנייה על הגגות ותומך בתוספת של שתי קומות וחצי סך הכל, משרד הפנים מתנגד משיקולים שונים. כך או כך, עד היום תמ"א 38 נחלה כישלון מאחר שלא השתלמה ליזמים. בשנים האחרונות פעלו ועדות מקומיות על מנת לשנות מצב זה לטובתו של היזם ולהגדיל את תוספות הבנייה על הגג. עיריית רמת גן, למשל איפשרה תוספת של שתי קומות, מלבד זו המותרת במסגרת התמ"א, ובסך הכל בנייה של שלוש קומות. כך פעלו גם עיריות קריית אונו וראשון לציון המאפשרות בנייה של 4-3 קומות על הגג.

"היה ברור מלכתחילה כי תמ"א 38 לא תהווה תמריץ מספיק לכיסוי ההשקעה הכלכלית בחיזוק המבנים בכל מקום בארץ", אמר אסיף בהנחיות לוועדות המקומיות, "לפיכך, רואה משרד הפנים חשיבות רבה לאיתור האזורים שבהם התמ"א אינה אפקטיבית דיה, ולייזום תוכניות מקומיות המעניקות תוספת של קומות כתמריץ לחיזוק המבנים. התוכניות המקומיות יאפשרו התאמת היקף הזכויות לתנאים המקומיים, על מנת לוודא כי תוספת הזכויות לא תפגע במרקם הבנוי ובאיכות חיי התושבים בו".

הנחיות נוספות שבהם יידרשו לטפל הוועדות המקומיות הן: פעילות יעילה בבקשות להיתרי בנייה, מינוי רפרנט ייעודי ומתמחה לנושא, מעקב ודיווח אחר פעילות לחיזוק המבנים בתחום הוועדה המקומית, ביצוע פעילות הסברה להגברת מודעות הציבור לנושא ולחשיבותו.

בתוך כך, הוועדה המחוזית בתל אביב בראשות גילה אורון, אישרה תוספת קומה למבנים ברמת-גן במסגרת תמ"א 38. כפי שפורסם ב-TheMarker, לפני כחצי שנה אישרה הוועדה המקומית תוספת של שתי קומות מעל בניינים קיימים, במסגרת התוכנית הארצית לחיזוק מבנים נגד רעידת אדמה.
http://www.themarker.com/tmc/article.jh ... 4_55454454