הבורסה ממשיכה להסיר חסמי מסחר: מקטינה דרמטית את גודל הפקודה המזערי באג"ח ובמק"מ

הקטנת הפקודה צפויה להקל במיוחד על משקיעים פרטיים בגיוון תיק ההשקעות בפרט בתקופה זו של עלייה בביקוש לנכסים סולידיים

צעד זה נעשה בהמשך להקטנת גודל הפקודה המזערי במניות, שהביאה לגידול של מאות אחוזים במספר העסקאות ולעלייה ניכרת במחזורי המסחר הנובעים מפקודות קטנות
הבורסה לניירות ערך מעלה היום (31.05.2023) להערות ציבור הצעה להקטנת גודל פקודה מזערי באג"ח ובמק"מ, זאת בהמשך לפעילותה של הבורסה להנגשת שוק ההון לטובת משקיעים פרטיים והציבור הרחב. גודל מזערי של פקודה הוא פרמטר הקובע, לכל נייר ערך בנפרד, את הכמות המזערית מנייר הערך שניתן לכלול בפקודה המוגשת למסחר בבורסה, בשלב המסחר הרציף. כידוע, לפני כשנה הוקטן גודל פקודה מזערי בשוק המניות מ-2,000 ש"ח ל- 500 ₪ ובמניות הנכללות במדד ת"א-35 מ-5,000 ש"ח ל-500 ₪, מהלך שתרם להגדלה משמעותית של מספר העסקאות ומחזורי המסחר הנובעים מפקודות קטנות, בפרט של הציבור הרחב (הרחבה בהמשך).


מהלך נוסף שהבורסה מקדמת בימים אלו על מנת להקל על גיוון תיק ההשקעה נוגע להסרת חסמי המסחר גם עבור אג"ח ומק"מ, במיוחד בתקופה זו בה הנכסים הסולידיים זוכים לביקושם ערים ונמצאים במרכז הבמה בשל סביבת הריבית הגבוהה. כיום אחד החסמים לקניית ניירות אלו הוא בגודל המזערי של הפקודה שהינו גבוה, כך שלמשל משקיע קטן, עם תיק של 50,000 ₪ אינו יכול לפזר סיכונים בצורה מיטבית, שכן אם הוא בוחר להשקיע באג"ח ממשלתיות בלבד הוא מוגבל לאג"ח אחת (בשלב הרציף) כיוון שגודל הפקודה המינימלי עומד על סכום גבוה של 30,000 ₪. אם יבחר להשקיע באג"ח קונצרניות, המשקיע הקטן יוכל להשקיע ב-5 אג"ח בלבד כיוון שגודל הפקודה המזערי עומד על 10,000 ש"ח (נציין כי המשקיע יכול לקנות אג"ח בכל סכום שירצה במכרזים).לידעתכם