מה קורה בנובה? האם היא מושפעת ממשבר אינטל?
תשואות 3 שנים 117% ותשואות מתחילת השנה מינוס 43%