x
עמוד 3 מתוך 10 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 21 עד 30 מתוך 91

נושא: אסטרטגית אוגוסט !

 1. #21
  11:45; 1805.27

  צהרים טובים,
  לא במקרה במדד 1877 הברחנו את ה PUT עד 1800 עם הטיה ברורה מטה אך עדין קצב
  הירידות מהיר מקצב איסוף, הפרמיה ולכן אנו נגדילה.

  התיקון:
  מכירת CALL 1940 (שבועי 6.10 ) - נרכש בעלות 330 ₪ ומחירו כעת 4 ₪ = הפסד 326 ₪
  קנית CALL 1930 (ספטמבר) - נכתב בתקבול 2260 ₪ ומחירו כעת 400 ₪ = רווח 1860 ₪
  קנית CALL 1890 (שבועי 6.10 ) - עלות נוכחית 40 ₪
  כתיבת CALL 1880 (אוקטובר) - תקבול נוכחי 1280 ₪


  עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 1130 ₪ וכעת היא עוברת לרווח של 405 ₪.

  המשך יום טוב.

 2. #22
  שימו לב חברים,
  האסטרטגיה נכנסת לפקיעה השבועיות והשלמות יפורסמו בבוקר יום חמישי.

 3. #23
  9:57 ; 1876.08

  בוקר טוב,

  העליה הנוכחית מאוד מרשימה אבל לא ממש משנה את הנחות המוצא שלנו וממילא טווח הכתיבות רחב ולכן אנו מאפשרים לעצמנו מרווח תמרון ללא שינויים.

  ההשלמה:
  קנית CALL 1890 (שבועי 13.10 ) - עלות נוכחית 890 ₪
  קנית PUT 1790 (שבועי 13.10 ) - עלות 195 ₪

  הפקיעה:
  פקיעת CALL 1890 (שבועי 6.10 ) - נרכש בעלות 40 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 40 ₪.
  פקיעת PUT 1790 (שבועי 6.10 ) - נרכש בעלות 220 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 220 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 945 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 1205 ₪.

  המשך יום טוב.

 4. #24
  10:25 ; 1821.9

  בוקר טוב,
  הירידה מאפשרת לנו להמשיך ולקדם הפוזיציה העליונה כשהפעם זה נעשה בנינוחות רבה לאור הזינוק בסטיה.

  התיקון:
  מכירת CALL 1890 (שבועי 13.10 ) - נרכש בעלות 890 ₪ ומחירו כעת 46 ₪ = הפסד 844 ₪
  קנית CALL 1880 (ספטמבר) - נכתב בתקבול 1280 ₪ ומחירו כעת 790 ₪ = רווח 490 ₪
  קנית CALL 1860 (שבועי 13.10 ) - עלות נוכחית 270 ₪
  כתיבת CALL 1850 (אוקטובר) - תקבול נוכחי 1820 ₪


  עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 1205 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 1560 ₪.

  המשך יום טוב.

 5. #25
  10:05 ; 1851.81

  בוקר טוב,

  אנו בפוזיציה נוחה מבחינת הטווח ואין לנו סיבה לשנות ולכן נחליף הגנה שפקעה בהגנה זהה

  ההשלמה:
  קנית CALL 1860 (שבועי 20.10 ) - עלות נוכחית 1600 ₪
  קנית PUT 1790 (שבועי 20.10 ) - עלות 480 ₪

  הפקיעה:
  פקיעת CALL 1860 (שבועי 13.10 ) - נרכש בעלות 270 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 270 ₪.
  פקיעת PUT 1790 (שבועי 6.10 ) - נרכש בעלות 195 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 195 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 1560 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 2025 ₪.

  המשך יום טוב.

 6. #26
  10:15 ; 1906.3

  בוקר טוב,
  האופטימיות הלא מוצדקת מניו יורק נוחתת הבוקר בת"א אלא שהיא לא רק שאינה מבוססת אלא גם מתנגשת עם הפקטורים הנקודתיים של ישראל ולפיכך נתקן אך לא באופן דרמטי.  התיקון:
  מכירת CALL 1860 (שבועי 20.10 ) - נרכש בעלות 1600 ₪ ומחירו כעת 4950 ₪ = רווח 3350 ₪
  קנית CALL 1850 (אוקטובר) - נכתב בתקבול 1820 ₪ ומחירו כעת 6470 ₪ = הפסד 4650 ₪
  קנית PUT 1800 (אוקטובר) - נכתב בתקבול 1670 ₪ ומחירו כעת 360 ₪ = רווח 1310 ₪
  מכירת PUT 1790 (שבועי 20.10 ) - נרכש בעלות 480 ₪ ומחירו 15 ₪ = הפסד 465 ₪
  קנית CALL 1900 (שבועי 20.10 ) - עלות נוכחית 1830 ₪
  כתיבת CALL 1890 (אוקטובר) - תקבול נוכחי 3390 ₪
  כתיבת PUT 1820 (אוקטובר) - תקבול נוכחי 490 ₪
  קנית PUT 1810 (שבועי 20.10 ) - עלות נוכחית 36 ₪

  עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 2,025 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 2480 ₪.

  המשך יום טוב.

 7. #27
  10:00 ; 1886.27

  בוקר טוב,

  אנו עדין נמצאים בפוזיציה נוחה יחסית מבחינת הטווח ומרחק נגיעה מפקיעה חודשית אופטימלית
  ולכן אין לנו באמת סיבה לשנות הפוזיציה אלא רק להחליף הגנה שפקעה בהגנה זהה.

  ההשלמה:
  קנית CALL 1900 (אוקטובר ) - עלות נוכחית 1420 ₪
  קנית PUT 1810 (אוקטובר ) - עלות 380 ₪

  הפקיעה:
  פקיעת CALL 1860 (שבועי 13.10 ) - נרכש בעלות 1830 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 1830 ₪.
  פקיעת PUT 1790 (שבועי 6.10 ) - נרכש בעלות 36 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 36 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 2480 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 4345 ₪.

  המשך יום טוב.

 8. #28
  12:08 ; 1902.39

  צהרים טובים,
  יש לנו אפשרות להגדיל את הפרמיה שמהלך קידום זה יחשב בעיתי רק ברמת 1875 ממנה אנו בינתים רחוקים.
  סביר להניח כי גם במצב זה הסטיה שתזנק תאפשר לנו לגלגל בפרמיה עדיפה פי כמה ולכן אין כל סיבה שלא לעשות כן.

  התיקון:
  קנית PUT 1820 (אוקטובר) - נכתב בתקבול 490 ₪ ומחירו כעת 40 ₪ = רווח 450 ₪
  מכירת PUT 1810 (אוקטובר) - נרכש בעלות 380 ₪ ומחירו 26 ₪ = הפסד 354 ₪
  כתיבת PUT 1860 (אוקטובר) - תקבול נוכחי 250 ₪
  קנית PUT 1850 (אוקטובר) - עלות נוכחית 160 ₪

  עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 4,345 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 4,250 ₪.

  המשך יום טוב.

 9. #29
  17:13 ; 1932.01

  צהרים טובים,
  ברמת 1910-1920 לא ממש ברור האם יש כדאיות להכנס לפקיעה עם האסטרטגיה אך ב-1930 נגמרה
  ההתלבטות ואנו כעת נחזור למסחר קרוב-רחוק כפי שהתכוונו מלכתחילה ונאלצנו להפסיק רק בשל היעדר
  שבועיות סחירות.  התיקון:
  מכירת CALL 1900 (אוקטובר ) - נרכש בעלות 1420 ₪ ומחירו כעת 3340 ₪ = רווח 1920 ₪
  קנית CALL 1890 (אוקטובר) - נכתב בתקבול 3390 ₪ ומחירו כעת 4280 ₪ = הפסד 890 ₪
  קנית CALL 2010 (שבועי 3.11 ) - עלות נוכחית 62 ₪
  כתיבת CALL 2000 (נובמבר) - תקבול נוכחי 1070 ₪

  עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 4,250 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 3,220 ₪.

  המשך יום טוב.

 10. #30
  9:57 ; 1931.86

  בוקר טוב,

  לאחר פקיעת הצד התחתון נשלימו תוך שימוש במסחר קרוב-רחוק, כפי שעשינו בצד העליון אמש.

  ההשלמה:
  כתיבת PUT 1790 (נובמבר) - תקבול נוכחי 470 ₪
  קנית PUT 1780 (שבועי 3.11) - עלות נוכחית 24 ₪

  הפקיעה:
  פקיעת PUT 1860 (אוקטובר) - נכתב בתקבול 250 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = רווח 250 ₪.
  פקיעת PUT 1850 (אוקטובר) - נרכש בעלות 160 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 160 ₪

  עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 3,220 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 3,130 ₪.

  המשך יום טוב.

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות