סיכום מאי בשוק ההון
מדדי המניות המובילים בעולם המשיכו את המגמה השלילית של אפריל וירדו בחדות גם בשבועות הראשונים של
מאי. עם זאת, בשבוע האחרון של החודש נרשמו עליות חדות בהובלת ארה"ב שצמצמו את כל הירידות שנרשמו
החודש, כך בסיכום מאי מדד MSCI העולמי (ברוטו במונחים דולרים) נותר ללא שינוי וכך גם המדד המקביל של
השווקים המתעוררים. מדדי המניות המובילים בישראל התנהגו לראשונה פחות טוב בהשוואה בינלאומית, כאשר מדד
ת"א 125 ירד ב-7 אחוזים הירידה החודשית החדה ביותר מאז מרץ 2020
הירידות החדות בשווקי ההון בתחילת מאי לצד חששות להאטה משמעותית ביותר בצמיחה תרמו לירידה בתשואות
אג"ח הממשלתיות בארה"ב. לעומת זאת באירופה נרשמה עלייה קלה בתשואות כאשר המשך עלייה באינפלציה
לצד איתות מבכירים בבנק המרכזי על כוונתם לסיים את הריבית השלילית עד לסוף הרבעון השלישי השנה תרמו לכך.
גם בישראל נרשמה עלייה בתשואות בהשפעת אירופה ועליית הריבית הגבוהה יותר מהצפי של בנק ישראל.


לאחר עלייה רצופה בציפיות לאינפלציה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, הציפיות לאינפלציה בעולם
ירדו בחדות מאי למרות המשך העלייה במחירי האנרגיה. הצפי להאטה מהירה יותר בצמיחה
ובאינפלציה העתידית כתוצאה ממדיניות עליית הריבית המהירה של הבנקים המרכזיים תרמו לכך.
הנדנדה במחירי האנרגיה נמשכת, כאשר בחודש האחרון הכיוון היה כמעט רק למעלה ומחיר חבית נפט מסוג Brent
עלה בכ-15 אחוזים וחצה את רף ה-120 דולרים. הרחבת הסנקציות של האיחוד האירופאי על יבוא נפט מרוסיה לצד
גידול רק מתון בהפקה בשאר העולם תרמו לכך. מנגד, מחירי חומרי הגלם לתעשייה נעו בכיוון ההפוך במהלך מאי,
לאור חששות מהאטה בצמיחה לצד החמרת הסגרים בסין. מחירי המזון נותרו כמעט ללא שינוי במהלך מאי, אך נותרו
קרובים לרמות שיא לאחר הזינוק החד בתחילת המלחמה באוקראינה. הדבר מגביר את החששות ממחסור במזון
בעיקר במדינות חלשות שאינן יכולות להרשות לעצמן את הזינוק במחירים.


המשך הירידות בשווקי המניות במהלך השבועות הראשונים של החודש תרמו להמשך היחלשות השקל.
אך העלייה בשווקים בשבוע האחרון ועליית הריבית הגדולה מהצפי של בנק ישראל הפכו את מרבית המגמה.
בסיכום מאי השקל נחלש ב-1 אחוז מול סל המטבעות עם פיחות של 1 אחוז מול הדולר ו-2 אחוזים מול האירו
והפאונד שהתחזקו בעולם.

הראל