תעודת סל BATT

BATT עוקב אחר מדד המשוקלל לפי שווי שוק המשקיע בחברות מתקדמות בעולם לחומרי סוללות של המכרות או המייצרות ליתיום, קובלט, ניקל, מנגן וגרפיט.

שער: 18.62 דולר

המגמה הראשית שורית

BATT.png
=========================
הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.