חברת PLUG

Plug Power, Inc. מספקת טכנולוגיית אנרגיה חלופית, המתמקדת בתכנון, פיתוח, מסחור וייצור של מערכות מימן ותאי דלק המשמשות בעיקר לשוק הטיפול בחומרים ולשוק חשמל נייח. פתרון מערכת תאי הדלק שלה נועד להחליף סוללות עופרת ברכבים המטפלים בחומרים חשמליים ובמשאיות תעשייתיות

שער: 73.18 דולר

המגמה הראשית שורית

plug.png
============================
הגרפים מתוארים על בסיס "ניתוח טכני", כל אירוע מדיני במיקרו או במאקרו, כלכלי או אחר עלול לגרום לכך שהתחזית לא תתקיים והיא עלולה שלא להתקיים גם ללא אירוע כלשהו. האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל מי שפועל על סמך הכתוב או המושמע עושה זאת על אחריותו בלבד. אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה וניתוח זו, משקפות נאמנה את השקפתי ודעותיי האישיות על ניירות הערך, ותעודות הסל המסוקרים. וכי אני לא מקבל שכר/פיצוי על המניה המוזכרת במאמר זה.