ישראל
• שנה עשירית ברציפות של ירידה בשיעור האבטלה, אך השנה הדבר לווה גם בירידה בשיעור ההשתתפות.
• האינדיקאטורים לצריכה הפרטית בדצמבר היו מעורבים, אך אינם משנים את התמונה.
• סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית P&S השאירה את דירוג ואופק האשראי הגבוה של ישראל.
• הציפיות לאינפלציה נותרו כמעט ללא שינוי, לאחר הירידה המהירה בשבוע שעבר.
• על פי מכון היצוא הישראלי, סין אומנם מהווה יעד יצוא משמעותי ביותר עבור ישראל, אך ההתפתחויות האחרונות לא צפויות להשפיע בצורה ניכרת על היקפי היצוא בשנה הקרובה.

ארה"ב
• הריבית נותרה ללא שינוי, הבנק ממשיך לאותת שללא שינוי משמעותי בתחזית המאקרו היא תישאר ברמתה.
• בנוסף, החל מתחילת הרבעון השני הבנק יצמצם את קצב גידול המאזן שלו לקצב של כ-10 עד 15 מיליארד דולר בחודש (לעומת כ-60 מיליארד דולר כיום).
• הצמיחה ברבעון האחרון הייתה דומה ל-2 הרבעונים הקודמים.
• הסכם הסחר עם סין ושיפור קל בביקושים הגלובליים תרמו לשיפור בסנטימנט חברות התעשייה בתחילת השנה. הנתון החיובי אינו מתחשב כמובן בהתפרצות הנגיף בסין שתבוא לידי ביטוי בסקר של החודש הבא.

עוד בעולם
• במסגרת המאמצים לבלום את התפרצות הנגיף בסין, קרוב לשני שליש מהמדינה יהיה סגור גם בשבוע הקרוב. במידה שקצב הנדבקים לא יאט סביר שנראה מדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבות יותר.
• הצמיחה בגוש האירו ברבעון האחרון של 2019 הייתה חלשה מהצפי בעיקר בשל חולשה בצרפת ובאיטליה.
• הבנק המרכזי בבריטניה הותיר את הריבית ללא שינוי אך אותת שייתכן שהיא תרד באחת מההחלטות הקרובות.
• העלייה באינפלציה ונתוני התעסוקה תרמו להחלטת הבנק המרכזי באוסטרליה להותיר את הריבית ללא שינוי.

ישראל

נתוני סקר כח אדם לרבעון האחרון של 2019 היו מעורבים, אך הם ממשיכים להעיד על חוזקו של שוק העבודה הישראלי. שיעור האבטלה ירד קלות ל-3.6 אחוזים ברבעון האחרון (לעומת 3.7% ברבעון הקודם), הרמה הנמוכה ביותר מאז שהחלה המדידה, אך הדבר לווה גם בירידה בשיעור ההשתתפות ל-63.1 אחוזים. הנתונים עבור האוכלוסייה בגיל העבודה (בני 25 עד 64) היו טובים יותר כאשר שיעור האבטלה ירד ל-3.1 אחוזים.
במבט לפי מחוזות התמונה מעודדת כאשר מלבד מחוז ירושלים, שיעור האבטלה ירד בכל המחוזות עם המשך צמצום הפערים ביניהם.
נתוני שוק העבודה ממשיכים לתמוך בחוזקה של הצריכה הפרטית השנה אשר תפצה (חלקית) על החולשה הצפוייה בצריכה הציבורית, ביצוא ובהשקעה.

יש לציין שבסיכום שנתי זוהי השנה העשירית ברציפות ששיעור האבטלה יורד. אך בניגוד לשנים הקודמות ב-2019 נרשמה גם ירידה משמעותית בשיעור ההשתתפות, דבר שתומך בהערכתנו שהשיפור בשוק התעסוקה קרוב למיצוי.

האינדיקאטורים לצריכה הפרטית בדצמבר היו מעורבים כאשר מדד פדיון רשתות השיווק ירד ב-2 אחוזים (על פי הנתונים מנוכים העונתיות) ונותר כמעט ללא שינוי בהשוואה לדצמבר בשנה שעברה. אך מנגד, מדד ערך הרכישות בכרטיסי אשראי עלה ב-3 אחוזים עם עלייה של קרוב ל-11 אחוזים בהשוואה לדצמבר בשנה שעברה.

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית P&S אשררה את דירוג האשראי של ישראל על AA מינוס עם אופק יציב, הדירוג הגבוה ביותר לישראל מבין סוכנויות הדירוג. החברה הדגישה את אמונתה במוסדות המדינה שיוכלו להתגבר על אי-הוודאות הפוליטית, והיא מאמינה שהממשלה החדשה שתקום תפעול על מנת להפחית את הגירעון שצפוי להערכתם לעמוד השנה סביב 3.5 אחוזי תוצר.

על פי מכון היצוא הישראלי: סין אומנם מהווה יעד יצוא משמעותי ביותר עבור ישראל, אך ההתפתחויות האחרונות לא צפויות להשפיע בצורה ניכרת על היקפי היצוא בשנה הקרובה.

ראשית, חשוב לזכור כי מחצית מסך הסחורות המיוצאות לסין (למעלה מ- 2 מיליארד דולר) הינם רכיבים אלקטרונים. על עיקר הפעילות אחראית חברת אינטל העולמית אשר אינה מייעדת את המוצרים לשוק המקומי הסיני אלא משתמשת בסין כחלק בשרשרת האספקה הגלובלית. הרכיבים המיוצרים בארץ נשלחים למפעלים בסין לשם בדיקה, הרכבה והטמעה במוצרים שונים ולחברה הבינלאומית קיימים מפעלים רבים ברחבי העולם וביבשת אסיה אשר יכולים לשמש כאמצעי חלופי למפעלים הסיניים בעת הצורך. ענף מרכזי נוסף שלא צפוי להיפגע בטווח הבינוני הוא יצוא הכימיקלים והמינרלים. בענף זה נחתמים חוזי האספקה מראש ואינם רגישים לתנודתיות קצרת טווח.

פעילות יצוא השירותים העסקיים לסין מושפעת בעיקר ממרכזי המו"פ של חברות טכנולוגיה סיניות הממוקמות בישראל – על כן לא מושפעת פעילות זו "מהסגר" ימי או אווירי כלשהוא, אלא מפעילותן העסקית של חברות האם (כאן תיתכן השפעה עקיפה אך לא ישירה). עם זאת, להתפתחויות האחרונות צפויה השפעה ישירה שלילית ומיידית על היקף התיירים הנכנסים מסין, אך כאמור שיעורם מסך כניסות התיירים לישראל עדיין נמוך (3.4% מכלל התיירים שנכנסים לישראל).

ארהב
הבנק המרכזי הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי על 1.75-1.50 אחוזים. בהודעה לעיתונות ובדברי הנגיד ממשיך הבנק לאותת שללא שינוי משמעותי בתחזית לצמיחה ולאינפלציה הריבית תישאר ברמתה לזמן ממושך. במקביל הבנק העלה ב-0.05 אחוז את הריבית על הרזרבות העודפות בבנק המרכזי (IOER) ל-1.60 אחוזים. הנגיד ציין שמהלך זה נועד להעלות את הריבית האפקטיבית לכיוון אמצע היעד.

בנוסף הנגיד ציין שעקב הביקוש העונתי לנזילות במערכת הפיננסית הם רוצים שסך הרזרבות העודפות לא ירדו מתחת ל-1.5 טריליון דולר, לכן הם הזרימו נזילות גבוהה לשווקים עוד מספטמבר בשנה שעברה (גם באמצעות מכרזי Repo ,(וכתוצאה מכך הרזרבות העודפות עומדות כרגע על כ-6.1 טריליון דולר. לכן, החל מתחילת הרבעון השני הבנק יצמצם את קצב גידול המאזן שלו לקצב של כ-10 עד 15 מיליארד דולר בחודש
(לעומת כ-60 מיליארד דולר כיום) התואם את קצב הגידול בכמות הכסף.

בנוגע להתפרצות הנגיף בסין הנגיד ציין שאמנם הנושא חמור, אך כרגע לא רואים השפעה שלילית על הכלכלה, אולם כמו כל העולם הם עוקבים אחרי ההתפתחויות. בעקבות התפרצות הנגיף בסין השווקים מתמחרים כ-2 הפחתות ריבית עוד השנה.

הצמיחה ברבעון האחרון של 2019 עמדה על 2.1 אחוזים, בדומה ל-2 הרבעונים הקודמים. הרכב הצמיחה היה מעט חלש כאשר הצריכה הפרטית צמחה בקצב מתון של 8.1 אחוזים בלבד, וההשקעות של החברות המשיכו להתכווץ, אך בשיעור מתון יותר בהשוואה לרבעונים הקודמים. מעודד היה לראות את המשך הגידול בהשקעות בענף הדיור,בהשפעת התשואות הנמוכות.

לאחר יותר מחצי שנה של פסימיות, סנטימנט חברות התעשייה החל את 2020 באופטימיות קלה, כך על פי מדד מנהלי הרכש של מכון ISM שעלה ל-50.9 נקודות בינואר, טוב בהרבה מהצפי והרמה הגבוהה ביותר מאז יולי בשנה שעברה. החתימה על הסכם הסחר בין ארה"ב לסין היה אחד מהתורמים העיקריים לשיפור במדד.

הנתון החיובי אינו מתחשב כמובן בהתפרצות הנגיף בסין שגרמה להשבתה חלקית בשרשרת האספקה של ענף התעשייה. השלכות אלה יבואו לידי ביטוי בסקר של החודש הבא.

עוד בעולם
ארגון הבריאות הבינלאומי הכריז על מצב חירום בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, אך הוא לא הודיע על המלצות להגביל מסחר או תנועת אנשים מלבד במוקדי ההתפרצות. במסגרת המאמצים לבלום את התפשטות הנגיף קרוב לשני שליש מכלכלת סין תהיה מושבתת גם בשבוע הראשון של פברואר (ולהערכתנו גם אחרי), ולכך יהיו השלכות שליליות על כלכלת המדינה ושכנותיה. ההתפרצות בהחלט תומכת במדינות מוניטרית מרחיבה עוד יותר של הבנקים המרכזיים בעולם כפי שבא לידי ביטוי בתשואות אג"ח הממשלתיות. הראשון לפעול היה כמובן הבנק המרכזי בסין שהפחית קלות את ריבית ה-Repo ב-0.1 נקודת אחוז ל-2.4 אחוזים, אך הותיר את הריבית הכללית ויחס הרזרבה לבנקים ללא שינוי.

בשל חופשת ראש השנה הסיני יש מיעוט אינדיקאטורים שמתפרסמים; מדד מנהלי הרכש לינואר ירד קלות ל-51.3 נקודות, רמה שעדיין מצביעה על התרחבות בענף, אך ההשלכות של התפרצות הנגיף עדיין לא באות לידי ביטוי בנתונים.

על פי האומדן הראשוני הצמיחה בגוש האירו עמדה על 0.4 אחוז בלבד בשיעור שנתי ברבעון האחרון של 2019, חלש מהצפי כאשר התכווצות מפתיעה בתוצר של צרפת (מינוס 0.3% בשל ההפגנות כנגד הרפורמה בפנסיה) ובאיטליה (מינוס 1.3% בשל ירידה מהירה ביצוא) היוו משקולת שלילית על הצמיחה. האומדנים הראשוניים מצביעים על צמיחה סביב האפס בגרמניה. נקודת האור היחידה מבין הכלכלות הגדולות המשיכה להיות ספרד בה הצמיחה האיצה ל-2.2 אחוזים בשיעור שנתי.

הנתון תומך בהמשך מדיניות מוניטרית מרחיבה במהלך השנה, ואולי תשכנע את מנהלי המדיניות להפעיל גם מדיניות פיסיקאלית מרחיבה.

בהחלטתו האחרונה של מארק קארני כנגיד הבנק המרכזי בבריטניה, הריבית נותרה ללא שינוי על 0.75 אחוז כאשר נתוני התעסוקה החיוביים לצד השיפור בסנטימנט החברות ומשקי הבית מאז הבחירות אפשרו לבנק המרכזי לא למהר עם הפחתת ריבית. אך להערכתנו זו תגיע באחת ההחלטות הקרובות כפי שהבנק אותת בתחזיותיו המעודכנות.

בריטניה יצאה רשמית מהאיחוד האירופאי, אך מלבד המעשה הסמלי, בפועל דבר לא השתנה מכיוון ששני הצדדים הסכימו על תקופת מעבר עד לסוף השנה הנוכחית. שני הצדדים כבר החלו במשא ומתן על הסכם פרידה סופי, שיהיה מאוד שאפתני (אבל אפשרי לנוכח הרוב שיש לראש ממשלת בריטניה בפרלמנט) מכיוון שלמעשה צריך לכתוב מחדש את כל חוקי המסחר בין הצדדים.

האינפלציה באוסטרליה עלתה זה הרבעון השני ברציפות ל-1.8 אחוזים בסוף 2019 ,מעל לצפי, בעיקר בשל עלייה מהירה במחירי המזון, בחלקה כתוצאה משריפות הענק בחלקים מהמדינה שפגעו בשרשרת אספקת המזון.

העלייה באינפלציה לצד השיפור בנתוני התעסוקה והעלייה במחירי הדירות תרמו להחלטת הבנק המרכזי להותיר את הריבית ללא שינוי על 0.75 אחוז. יחד עם זאת, הבנק מאותת שבמידה ונזקי השריפות יהיו חמורים מהערכות המוקדמות והתפשטות הנגיף בסין (אחת משותפות הסחר העיקריות של אוסטרליה) לא תיבלם בקרוב, הם יפחיתו את הריבית באחת מההחלטות הקרובות.

https://www.harel-group.co.il/financ...s/default.aspx