שלום לכולם, לאחר ירידת הריבית חסרת הסיכון שהעבירה את קבוצות הביטוח הגדולות בישראל להפסד.
ההתפתחות העיקרית שהשפיעה על דוחות של קבוצות הביטוח הייתה הגדלת עתודות בגין הירידה החדה בעקום הריבית.
ציינה הראל בדוחות שירידת הריבית עשויה לגרום לגידול נוסף בהתחייבויות הביטוחיות.
איך הגדלת עתודות בהראל השפיעה על הביטוח הסיעודי?