היי, לאחר שהחברה הציגה צמיחה של 30% בהכנסות הרבעון וזינוק של 505% ברווח הנקי , החברה פירסמה את תחזיותיה לשנת 2020 ומעריכה כי ההכנסות באותה השנה יגדלו. מדובר בצמיחה של 10%-11% ביחס לתחזית ההכנסות של החברה לשנת 2019.
האם המניה בדרך לזינוק למרות התנודתיות בטווח היומי?