היי לכם, אפיקי החיסכון לטווח ארוך רושמים המשך רצף מתחילת השנה.
ברבעון השלישי של 2019 רשמו קרנות הפנסיה המקיפות תשואות נומינליות ברוטו של 0.9%.
בשקלול שלושת הרבעונים הראשונים של השנה נראה כי 2019 מאירה פניה לחוסכים באפיקי החיסכון לטווח ארוך.
אז מיהם הגופים הבולטים לחיוב בתשואות שוקי הפנסיה?