צבי ידידנו
תרומתך הרבה חשובה כאן מאוד
קריאת הכיוון שלך משמשת כאן רבים
תודה על עזרתך המקצועית
ובתמיכה בחברים
פינתך - הקצפת והדובדבן בעוגת השווקים העולמיים
מצפה לשובך
רק בריאות הצלחה ואושר