מצטערת
אבל עליי לתקן בדחיפות
זה אוכף ק ט ו ם
אוכף חתוך, שאין לו שפיץ

נא לתקן בהתאם.
אילנה.