15:38 ; 1323.55

צהרים טובים.
הנחנו כל החודש כי הקירבה לבחירות תוביל בסופו של דבר לירידה במדדים, כשהקורונה (בארה"ב) היא רק תירוץ.
היום אנו משלימים מהלך יורד, לא דרמטי במיוחד במעוף, אך כזה שמוביל...