תודה לעדכון
ברשותך אני כבר ב 58 רואה היפוך מתבקש https://invst.ly/5saqi