תודה שחקן
מדוע לדעתך נמשכות העליות גם לאחר הוודאות הגבוהה להעלאת ריבית