תודה לסקירה...ורק מילה לגבי האגחים הממשלתיים האם זה הזמן לדואליים או דולריים.
שוק הביומד הרפואה והרכיבים בארה"ב לאן?