x
 • עדכונים אחרונים

  על ידי פורסם בתאריך 25.09.2019 11:16
  Article Preview

  בנק ישראל אישר הבוקר הקמת בנק דיגיטלי חדש בישראל, ככל הנראה הבנק יחל לפעול תוך כשנה וחצי והקמת בנקים נוספים כבר נמצאת בהליכים
  בנק ישראל הודיע הבוקר כי אישר הקמת בנק דיגיטלי חדש בישראל, אשר יהיה בשליטת מריוס נכט ופרופסור אמנון שעשוע. נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, הודיע לשניים כי הפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה והוא ערוך לתת להם את את הרישיון. ככל הנראה הבנק יחל לפעול תוך כשנה וחצי והקמת בנקים נוספים כבר בהליכים מול בנק ישראל.


  אמנם מדובר בבנקים דיגיטליים בלבד, אולם המהלך מזכיר את פתיחת התחרות בשוק הסלולר לפני מספר שנים, אז איפשרה הממשלה כניסתם של מפעילים וירטואליים (ללא תשתיות). מי שמצפה לקריסה של 90% במניות הבנקים, בדומה לקריסה במניות הסלולר - ככל הנראה מגזים.


  בנק ישראל לא מעוניין בכחלוניזציה של הבנקים


  צריך לקחת בחשבון שקריסה אפשרית של המערכת הבנקאית הינה מסוכנת מאד למשק ואין כל כוונה לבנק ישראל לעודד מהלכים שיובילו לשם, להיפך, אחת המטרות של הפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל הינה לשמור על יציבות הבנקים.


  עם זאת, הן בנק ישראל והן הרשות לני"ע מעודדים מזה תקופה ארוכה את התחרות בתחום הבנקאות, כאשר התוצאה בפועל הינה צמצום הפער בין הבנקים הגדולים לקטנים, עליית היקף פעילותם של גופי אשראי חוץ בנקאי וככל הנראה לחץ מתמשך על רווחיות הבנקים ועל מניות הבנקים בעתיד, ככל שרמת התחרות תתגבר.


  מה המשמעות של קבלת רישיון בנק מבנק ישראל?


  המשמעות של קבלת רישיון היא שבנק ישראל בדק את הבעלים שמעוניינים להקים את הבנק ואת התוכנית העסקית המתוכננת ומצא שהם הולמים. בהתייחס לבעלים, הבדיקה מצאה שההון שלהם עומד בדרישות, שכוללות את הסכום שעליהם להזרים כהון לבנק (שנגזר מההון הראשוני הרגולטורי, 50 מיליון שקל, ומהון נוסף שנובע מתוכנית הצמיחה הצפויה) ו"כרית" נוספת (חוסן פיננסי של הבעלים) שנועדה לביטחון; ושהמשקיעים עברו תהליך בדיקת נאותות לגבי היושר והיושרה שלהם ומקורות ההון (Fit and Proper). בנוסף, הפיקוח על הבנקים בדק את התוכנית העסקית המתוכננת של הבנק, כדי לוודא שאין בה סיכונים מופרזים ושהמודל העסקי יאפשר שמירה על פיקדונות הציבור.

  ...
  על ידי פורסם בתאריך 23.09.2019 11:49
  Article Preview

  פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ידין סגל מעלה את השאלה אם חל שינוי מגמה באשר להכרה בהפסדי הון • כך או אחרת, מומלץ להשקיע מאמץ מיוחד בעיגון אובייקטיבי של מועד התגבשותו של ההפסד
  מיסוי רווחי הון מבוסס על "עיקרון המימוש", שלפיו לא מטילים מס, אלא בעת מימוש של נכס הון - כך שרווח הון בלתי ממומש אינו ממוסה. כתמונת מראה, קיזוז הפסד הון מותנה בהתממשותו של הפסד. לכן, ירידת ערכו של נכס (כמו גם עלייתו) איננה משפיעה על החבות במס רווחי הון, אלא רק ירידת ערך שמומשה ניתנת לקיזוז כנגד רווח הון.


  "דרכי המימוש" הוגדרו באופן רחב בהגדרת "מכירה", בסעיף 88 לפקודה, כאשר נכללים בהגדרה גם חליפין, ויתור, הסבה, העברה, הענקה, מתנה, פדיון וכן כל פעולה או אירוע אחרים, שבעקבותיהם יצא נכס בדרך כלשהי מרשותו של אדם (למעט הורשה).


  אם כן, המועד שבו מומש הפסד ההון, הוא בעל חשיבות רבה מבחינת תוצאות המס. דרכי המימוש המגוונות מקנות גמישות יחסית ביצירת אירוע מימוש, ובשל כך, תזמון אירוע ההפסד אינו תואם את התגבשות וצבירת ההפסד, אלא מהווה מועד שרירותי של מימוש שבו כביכול התממש ההפסד.


  כידוע, סכום המס שנישום מתחייב בו, מחושב על בסיס שנתי, כשאחד החריגים הבולטים למיסוי "השנתי" הוא הפסדים שנצברים בתנאים מסוימים משנה לשנה. מנגד, על-פי הדין הקיים, לא ניתן לממש הפסדים שנוצרו בשנה מאוחרת לרווחים. לפיכך, מועד מימוש ההפסד בשנה מאוחרת לרווח שנוצר, מונעת הלכה למעשה הכרה בהפסד כנגד אותו רווח.


  על רקע האמור, ניתן להבין את דברי הביקורת על כך שעיקרון המימוש של ההפסד, כפי שתיארנו, יש בו שרירותיות - כך שהכנסתו של נישום עשויה להימדד באופן מעוות, עקב הקדמה מלאכותית של קיזוז הפסדים או "מימוש" של הפסד בשנה מסוימת, אף שההפסד נתהווה בפועל לאורך שנים.

  בהקשר של ההכרה בחובות רעים (אבודים) כהוצאה או הפסד, ניכרת גמישות מסוימת בעיקרון מימוש ההפסד, שכן ההכרה של הדין בחובות אבודים כהפסד מקנה אפשרות לדמות מימוש אף שפורמלית הוא טרם הושלם.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 22.09.2019 14:44
  Article Preview

  כלכלני ה־OECD חתכו זו הפעם השלישית ברציפות את תחזית הצמיחה העולמית; בניגוד להערכות המוקדמות שלפיהן ההאטה השנה תהיה נמוכה יותר וזמנית בלבד, מתחוור כעת כי הכלכלה הגלובלית נכנסת למגרש של האטה שתגלוש גם ל־2020  "שחור בעיניים", כך הגדירו כלכלני ה־OECD את תחזית הצמיחה העולמית. על פי התחזית של ספטמבר, שיורדת זו הפעם השלישית ברציפות, הצמיחה העולמית תרד השנה ב־0.3 נקודות האחוז לרמה של 2.9%, "שיעורי הצמיחה השנתיים החלשים ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008".

  עוד הם מוסיפים כי "הסיכונים ממשיכים להיערם", כלומר התחזית הסופית בנובמבר תצביע על הידרדרות נוספת, בעיקר ב־2020, ולא על שיפור כפי שהעריכו קודם. המסר שעולה מהסקירה הוא חד־משמעי: הכלכלה הגלובלית נכנסת למגרש של האטה רצינית וממושכת. זאת בניגוד להערכות המוקדמות שלפיהן ההאטה השנה תהיה נמוכה יותר וזמנית בלבד.

  "רק לפני 18 חודשים אמדנו את הצמיחה הגלובלית ב־2019 ב־4%, ועכשיו היא גם לא תגיע ל־3%", הסבירה לורנס בון, הכלכלנית הראשית ב־OECD. "החולשה מגיעה הן מהכלכלות המפותחות והן מהמתפתחות". כמו כן הצמיחה ב־2020 צפויה להיות נמוכה משמעותית מהתחזיות של לפני שנה וחצי, אז חשבו על צמיחה של כ־3.5%, וכעת התחזית היא ל־3%.

  הסיבה העיקרית להחרפת ההאטה: ההסלמה המתמשכת במלחמת הסחר שמנהלות ארה"ב וסין, שפוגעת באמון העסקים ובהשקעות, ממוטטת את התעשייה העולמית ומכבידה על הסנטימנט בשווקים פיננסיים. שיעורי הצמיחה השנתיים בייצור התעשייתי עמדו לפני שנה וחצי על כ־4%, וכיום הם מתחת ל־2%, שיעור העלייה בהשקעות הקבועות של הכלכלות הגדולות בעולם צנח מ־5% בתחילת 2018 לשיעור של 1% בלבד בתחילת השנה.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 19.09.2019 13:12
  Article Preview

  המהלך מגיע כתוצאה מפנייתן של מספר קרנות זרות העוסקות בנדל"ן מניב מארצות הברית, סינגפור וקנדה, העוסקות במקרקעין לבצע את הרישום הכפול. בבורסה זה נתפס כעוד מהלך שיםתח אפיקי השקעה נוספים בשוק הנדל"ן המניב העולמי
  הבורסה לניירות ערך בתל אביב מודיעה היום על כוונתה לאפשר לראשונה רישום למסחר של קרנות השקעה במקרקעין (קרנות ריט) זרות במסגרת חוק הרישום הכפול. זאת בעקבות פנייה של מספר קרנות ריט זרות הנסחרות בבורסות בחו"ל, בהן קרנות מארצות הברית סינגפור וקנדה, המוכרות לצורך רישום כפול עם הבורסה בתל אביב.


  ראו לציין כי בישראל ובמדינות נוספות קרן ריט מאוגדת כחברה, כך שמניותיה מונפקות בבורסה ואילו במספר בורסות בחו"ל, הגוף המונפק הוא מסוג TRUST, אשר מהווה מבנה משפטי ייחודי שהותאם לצורך הנפקה בבורסה ודומה יותר למבנה של שותפות מוגבלת.


  המצב כיום הוא שרק חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה בחו"ל ושאותה בורסה הוגדרה בחוק כבורסה מוכרת לעניין הרישום הכפול, יכולה להירשם ברישום כפול גם בבורסה בתל אביב. הרישום החדש ישנה זאת.


  המהלך נולד כתוצאה מפנייתן לאחרונה של מספר קרנות ריט זרות המאוגדות כ-TRUST, אשר פנו להנהלת הבורסה בבקשה להירשם ברישום כפול גם בבורסה בתל אביב. מדובר על שיחות ארוכות טווח שנערכות בין הנהלת הבורסה לחברות אלה.


  כתוצאה במפניות אלה, הבורסה תאפשר לקרנות ריט אשר הוגדרו ככאלו על פי חוקי המס החלים עליהם ושיצהירו על כך במסמך הרישום, לרשום את יחידות הקרן גם בבורסה בתל אביב במסגרת הרישום הכפול.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 18.09.2019 14:12
  Article Preview

  מבקשת להחיל מסלול שירחיב את ההקלות שיש לחברות הדואליות גם לקרנות בתחום זה מחו"ל
  בעת שרשות ניירות ערך החלה בחקירה של בכירים בקרן הגשמה, שמאפשרת לציבור הרחב להשקיע בנדל"ן בחו"ל, הבורסה בתל אביב ממשיכה לנסות ולהרחיב את היצע המכשירים הפיננסיים המותרים למסחר בבורסה המקומית, וכעת היא מתכוונת להקל על ההגעה של קרנות ריט זרות למשקיעים בישראל.


  הבורסה, בניהולו של איתי בן זאב, פרסמה היום "טיוטה להערות הציבור" ל"תיקון התקנון וההנחיות בדבר מתן אפשרות לרישום למסחר של קרן השקעה במקרקעין זרה במסגרת חוק הרישום הכפול". בהקשר זה ציינו בבורסה כי "היא סבורה שיש לאפשר לקרנות ריט שיחידותיהן נסחרות בבורסות חו"ל לרשום את יחידות הקרן למסחר בתל אביב", כאשר כל הליך רישום שכזה מצריך גם בחינה וקבלת אישור מרשות ניירות ערך.


  במסגרת זו מבקשת הבורסה להחיל פה מסלול שירחיב את ההקלות שיש לחברות הדואליות גם לקרנות ריט אשר הוגדרו ככאלו על פי חוקי המס החלים עליהן ושיצהירו על כך במסמך הרישום, ושיחידותיהן נסחרות כבר בבורסות בחו"ל או לכאלו שיירשמו למסחר בו זמנית בבורסה בחו"ל ובבורסה המקומית. נציין כי "כיום רק חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה בחו"ל ושאותה בורסה הוגדרה בחוק כבורסה מוכרת לעניין הרישום הכפול, יכולה להירשם ברישום כפול גם בבורסה בתל אביב".
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 16.09.2019 13:37
  Article Preview

  נקווה שלא הולכים למועד ג' ושיהיה ניתן להתרכז בבעיות האמיתיות - הכלכלה שלנו; הנושאים המרכזיים שיאתגרו את הממשלה הבאה יהיו עליית הגירעון, מחירי הדירות שמסרבים לרדת, פתיחת הסכמי השכר במגזר הציבורי, החור בפנסיה, הדולר ועוד.  החגיגה" הדמוקרטית שנכפתה על ישראל בפעם השנייה בחמשת החודשים האחרונים, אולי תקבע רבות על זהותה של המדינה לשנים הקרובות, אבל אם רוצים לדעת באמת ממה הציבור מאוכזב, התשובה לא נמצאת באידיולוגיה של ימין ושמאל, אלא בכלכלה.


  אתם בוחרים מחר ראש ממשלה, אבל אתם לא בוחרים אותו לפי הדבר הבאמת חשוב - הכלכלה שלכם. אבסורד, אבל ככה זה שמדברים בתקשורת ללא הפסקה על כן ביבי, לא ביבי, כן חקירה, כן חסינות, לא חסינות. דיבורי סרק חלקם אולי במקום, חלקם זיופים ומונעים מאג'נדות או ממקורות עיתונאיים אינטרסנטים.


  התקשורת טשטשה את מה שבאמת צריך לגרום לכם להצביע - הכלכלה שלכם, והאמת היא פשוטה - למרות הקיטורים, למרות יוקר המחיה, ישראלים רבים חיים טוב, אפילו טוב מאוד. מחירי הדירות שלהם עלו, הם מרגישים עשירים. הרגשה מזויפת, אבל אם הרגשה לא ניתן להתווכח.


  מהצד השני יש את המקופחים, וזה בלי ציניות - יש מקומות לא מטופלים, מוזנחים, יש צעירים שהמבוגרים עובדים עליהם ולוקחים להם את הכסף, גורמים להם לשלם דמי ניהול גבוהים, מפחיתים להם את הפנסיה, ומשאירים להם גירעון ענק.


  אז לחלק מהאנשים החיים דבש, ולחלק אחר - "חרא". אבל כשמסתכלים על הכלכלה הישראלית ועל נתוני המאקרו, אז האמת שצריך להגיד - כל הכבוד, למרות שיש נתונים מזעזעים מתחת לפני השטח (כמו הפסדי המט"ח הענקיים של בנק ישראל).


  אם בוחנים את הממשלות האחרונות ובוחרים לפי המצב הכלכלי, אז ישראל במצב כלכלי טוב יותר מאשר לפני עשור ויותר. אולי בגלל זה אנחנו לא בוחרים לפי הכלכלה - לרובנו המצב סביר. עד ש...הצעירים יתעוררו.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 12.09.2019 15:16
  Article Preview

  במדדים המאקרו-כלכליים, מצב מרבית מדינות ה-OECD טוב יותר מבישראל
  בישראל רווחת הסברה שהמדינה היא מעצמה כלכלית, שנהנית מצמיחה כלכלית גבוהה, מיחס חוב-תוצר נמוך, מאבטלה נמוכה, משכר צומח ועוד. ננסה לאתגר תפיסה זו בעזרת כמה מנתוני ארגון ה-OECD. נתחיל מהמדד המקובל תוצר לנפש, שמשמש למדידת רווחה חומרית. בשנים 2018-2009 צמח התוצר לנפש, ריאלית, בכ-18.1%. צמיחה נאה ממוצעת של כ-1.6% בשנה.


  אומנם צמחנו מהר, אולם בארגון ה-OECD יש מדינות שצמחו מהר מאיתנו, ובהרבה. צ'כיה, אסטוניה, סלובקיה, קוריאה-הדרומית, ליטא, לטביה, פולין והונגריה. כולן עם תוצר לנפש הקרוב לתוצר לנפש הישראלי, שצמחו בממוצע ריאלית בכ-32% בתקופה המדוברת, כ-2.8% בשנה. לצורכי נוחות, נקרא להן "מדינות הייחוס".


  טיעון-נגדי נפוץ הוא שמדינות הייחוס הן עניות, ולכן הן צומחות מהר יותר ממדינות עשירות, כך שהנתונים לא צריכים להפתיע. זהו טיעון שלא מחזיק מים. ראשית, המדינות הללו כבר מזמן לא הרבה יותר עניות, רחוק מכך, וקוריאה-הדרומית אף עשירה מאיתנו. שנית, כשהיינו ברמות תוצר לנפש נמוכות יותר בשנות ה-90, לא צמחנו כמו שהמדינות הללו צומחות היום.


  טיעון-נגד נוסף שעלול לעלות הוא ההשקעה בביטחון, שלפיו ישראל נאלצת להשקיע משאבים רבים בביטחונה, ולכן הצמיחה שלה לא גבוהה. גם טיעון זה אינו ממש אמין. אומנם נכון שההשקעה בביטחון פוגעת בצמיחה הכלכלית, אבל ישראל לא יכולה להיות בו-זמנית מדינה נחשלת הסובלת מצמיחה נמוכה בעקבות השקעה גבוהה בביטחון, וגם מעצמה כלכלית הנהנית מצמיחה גבוהה.


  נתונים אחרים המייצגים את חוזקה של הכלכלה אינם טובים בהרבה. ניקח לדוגמה את יחס החוב-תוצר, המייצג יציבות פיסקלית של הממשלה. במדינות הייחוס, פרט להונגריה, יש יחס חוב-תוצר נמוך מבישראל. הנמוך ביותר נמצא באסטוניה - כ-8% מהתוצר בלבד. אומנם יחס החוב-תוצר במדינות הללו עלה בשנים 2009-2018, אבל הוא עדיין נמוך מבישראל באחוזים רבים.


  ובנוגע לשיעורי האבטלה - בהונגריה, צ'כיה, פולין וקוריאה-הדרומית שיעור האבטלה נמוך יותר מבישראל, ובכל מדינות הייחוס ירדה האבטלה בתקופה זו מהר יותר מבישראל בהבדל ניכר, לרבות במדינות שבהן האבטלה נמוכה יותר, שבהן קשה יותר להוריד את שיעור האבטלה מלכתחילה. אפילו בשכר הריאלי מצבנו פחות טוב מבמדינות הללו. לפי נתוני ה-OECD, בישראל עלה השכר הריאלי בתקופה המדוברת בכ-7% בלבד, בעוד שבמדינות הייחוס הוא עלה בכ-25% בממוצע.

  ...
  על ידי פורסם בתאריך 10.09.2019 15:11
  Article Preview

  המגייסת הגדולה ביותר בשוק הקרנות היא הראל, שגייסה מתחילת השנה 5.1 מיליארד שקל • הפודה הגדולה היא אי.בי.אי • והמגמה החיובית נמשכת: בארבעת ימי המסחר הראשונים של ספטמבר כבר צמח היקף הנכסים בשוק קרנות הנאמנות לכ-336 מיליארד שקל


  בסוף יום המסחר האחרון של אוגוסט החולף היו שוות קרנות הנאמנות הישראליות סך מצטבר של כ-334.8 מיליארד שקל, והמגמה החיובית נמשכה גם בתחילת ספטמבר: כבר בתום ארבעת ימי המסחר הראשונים של החודש גדל היקף נכסי הקרנות לכ-335.8 מיליארד שקל. מדובר בהיקף מרשים של נכסים שנהנה הן מתשואות חיוביות בשווקים מתחילת שנה והן מרצף בן שבעה חודשים של גיוסים ברמה המצרפית, כשרק בינואר השוק רשם פדיונות מצרפיים.


  מבדיקת "גלובס" עולה כי באוגוסט רשמו קרנות הנאמנות גיוסים בהיקף מצרפי של כמעט חצי מיליארד שקל, כך שמתחילת השנה מדובר על גיוסים מצרפיים מצטברים של כ-8.5 מיליארד שקל. "מתחילת השנה קרנות מניות ישראל ממשיכות להיות האפיק הרווחי ביותר", אומר ל"גלובס" גורם בכיר בשוק קרנות הנאמנות שמנתח את הנעשה בקטגוריות השונות בשוק זה. "התחממות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין פגעה במדדי המניות בחו"ל", אך "השוק הישראלי הפגין אדישות לתנודתיות מעבר לים וקרנות המניות כאן רשמו יציבות ובכך ביססו את מעמדן במקום הראשון בטבלת התשואות", הוסיף.
  ...
  על ידי פורסם בתאריך 08.09.2019 11:35
  Article Preview

  "מטבעות כמו ליברה של פייסבוק עשויים להפריע ליכולת של הבנק לנהל מדיניות מוניטרית", כך טען הערב תומאס ג'ורדן. בנוסף טען ג'ורדן, כי "מנפיקי המטבעות יהפכו להיות בנקים, ולכן הם יידרשו להתנהל לפי הרגולציה על הבנקים"
  החשש האמיתי נחשף? "מטבעות ווירטואליים כמו מטבע הליברה שפייסבוק מקדמת מקושרים לסל מטבעות שעשוי להפריע ליכולות של הבנק המרכזי בשוויץ לנהל מדיניות מוניטרית", כך טען הערב יו"ר הבנק המרכזי בשוויץ, תומאס ג'ורדן.


  הבנק המרכזי בשוויץ הוא האחרון בשורת בנקים מרכזיים שהביעו את חששם בנוגע למטבעות הווירטואליים, אך נדמה כי בניגוד לשאר מנהיגי הבנקים המרכזיים שהתרכזו בעיקר בחששות מפני ביטחון מידע/הלבנות הון, גו'רדן חושף היום את החשש העיקרי של הבנקים המרכזיים: ביטול המונופל על השליטה בכמות הכסף בשוק.


  הליברה של פייסבוק צפויה להיות מוצמדת לסל מטבעות פיאט רגילים, דבר שצפוי למנוע מהם להיות תנודתיים במיוחד, ולכן הליברה מכונה "stablecoins". ג'ורדן טוען כי אם המטבעות יהיו מוצמדים לפרנק השווצרי בלבד, אז "מדובר בצורת כסף נוספת הנקראת פרנק שווצרי-דיגטלי", אך הבעיה נוצרת כעת המטבע מוצמד למספר מטבעות.


  "כל עוד המחירים, השכר וההלוואות נקבעים בפרנקים שוויצריים, הבנק המרכזי יכול לבצע להשפיע על תמריצים לחוסכים ולווים באמצעות המדיניות המוניטרית שלו ובכך להבטיח יציבות מחירים בטווח הבינוני. "עם זאת, אם המטבע החדש יהיה מוצמד למטבעות אחרים, יעילות המדיניות המוניטרית שלנו צפויה להיפגע".
  ...
 • באנרים

 • נתוני מסחר

 • מובילי צפיות ומעקב

  משתמש מספר עוקבים מספר צפיות
  תיקי מניות של חברי האתר
 • המניות הפופולאריות באתר

  דירוג שם מנייה מס' מנייה

  לחברי PRO

  הצפיה בתצוגת המניות לחברי PRO בלבד

 • תגובות אחרונות בתיקי המניות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.