x
alma11

הנהלת חיפה כימיקלים הקפיאה את הפיטורים: הממשלה תנסה להגיע להבנות עם בעל השליטה

דרג מאמר זה
לאחר שבשבוע שעבר מסרה הנהלת חיפה כימיקלים לעובדים מכתבי זימון לשימוע לקראת סגירת פעילות החברה בישראל, הוקפאו אלה עד ליום שני. הסיבה: ניסיונות הידברות שמובילים שר הכלכלה והשר להגנת הסביבה עם בעל השליטה ג'ולס טראמפ.

הנהלת חיפה כימיקלים הקפיאה לעובדים בצפון הארץ את מכתבי הזימון לשימוע לפני פיטורים שנמסרו להם - עד יום שני. מכתבי הזימון לשימוע לקראת סגירת הפעילות בישראל (גם בצפון וגם בדרום) נמסרו בשבוע שעבר וחלק מהעובדים קיבלו ביום חמישי מכתבי שימוע. כזכור, ההודעה על כוונת החברה לפטר את העובדים הגיעה לאחר שבית המשפט העליון הורה לסגור את מיכל האמוניה עד ל-18 בספטבר. בהיעדר חומר גלם, ייצור הדשנים על ידי חיפה כימיקלים אינו אפשרי.

"הפסקת האש" נועדה לקדם הידברות שתתקיים בתחילת השבוע, אז אמורים לקיים שר הכלכלה אלי כהן והשר להגנת הסביבה זאב אלקין הידברות עם בעלי חיפה כימיקלים כדי למצוא פתרון אפשרי שלא יוביל לסגירת הפעילות.

עוד אמורים להשתתף בדיונים נציגי ארגון כוח לעובדים. אלה הודיעו ביום חמישי על כוונה לתבוע את הנהלת החברה בטענה שהפרה את ההסכם הקיבוצי שעליו חתמו הצדדים ב-2011, ושבמסגרתו נקבע כי פיטורי צמצום מחייבים היוועצות עם ארגון העובדים. "בנסיבות הללו, אנו רואים בהנהלת החברה אחראית ישירה לכל הנזקים שנגרמו וייגרמו לעובדים ולבני משפחותיהם, ככל שהחברה תבחר לממש את החלטתה לסיים את עבודתם של עובדי המפעל, על כל המשתמע מכך", כתב ד"ר עמי וטורי, מזכיר ארגוני בכוח לעובדים.

מחר בבוקר (א') אמור להתקיים דיון מיוחד של וועדת הכספים שיעסוק במשבר בחיפה כימיקלים. הבשורות הרעות: בדיקה משפטית שנערכה ביום חמישי האחרון, בנוכחות שרת המשפטים איילת שקד והשר אלקין, הובילה למסקנה שהפעלת המפעל הצפוני אינה אפשרית וכנראה נסתם הגולל על האפשרות למצוא פתרון, כאשר המזור היחיד הוא אישור הבאת אמוניה על ידי ראש עיריית חיפה יונה יהב. זה נמצא בחו"ל, צפוי לחזור היום, ואמור להיפגש עם אלי כהן כדי למצוא פתרון לעובדים.הפתרון היחיד שיש בידי הממשלה הוא אישור ייבוא איזוטנקים (מכלים קטנים) לדרום כדי שאלה יאוחסנו במפעלי החברה בדרום ויאפשרו הפעלה של המפעל הדרומי. לגבי המפעל הצפוני הבעיה נובעת מקשיים ביטחון ואיכות סביבה: אפשר להביא איזוטנקים מהדרום למפעל הצפוני אבל האחסון שם חסר, ונדרש גם אישור מהמשרד להגנת הסביבה לתובלה בכביש של אמוניה בכמות רבה וגם אישור של פיקוד העורף לאחסון של החומרים המסוכנים שלא בבונקר, אלא באוויר הפתוח. הסיכוי שגורם כלשהו יקח אחריות על חיי התושבים בנסיבות כאלה נמוך, ולכן הסברה היא שקל יותר להפעיל את המפעל הדרומי, וקשה עד בלתי אפשרי להפעיל את זה הצפוני.

(כלכליסט)
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות