x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner

קלוד

בעלי מכוניות יחסכו מאות שקלים: הדרישה הדרמטית של האוצר מחברות הביטוח

דרג מאמר זה
הממונה על הביטוח, דורית סלינגר, פנתה אתמול לחברות הביטוח בדרישה להפחית את תעריפי הביטוח החל בנובמבר ■ חלק מהחברות נדרשו לבצע הפחתה של עד 40% בתעריפים, וחברות אחרות נדרשו להפחית 7%–10%


garage c.jpg

"הרינו להודיעכם כי המפקחת מתנגדת להנהגת תעריפי ביטוח החובה שהוגשו על ידי חברתכם ב–25 בפברואר 2016, עבור פוליסות לביטוח רכבפרטי ומסחרי עד 3.5 טונות (לרבות בגין קולקטיבים וציי רכב), שמועד תחילתן הוא ב-1 בנובמבר 2016 ואילך" — כך כותבת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, במכתב ששלחה לחברות הביטוח והגיע לידי TheMarker.

ההפחתה הנדרשת היא לפוליסות ששיווקן יתחיל באוקטובר 2016. הסיבה לדרישת האוצר להפחתת התעריפים היא בדיקה שערך המשרד, וממנה עלה כי מרבית חברות הביטוח שמוכרות ביטוח רכב חובה נקבו מחירים הגבוהים ממחירי הביטוח שבאוצר רואים לנכון לגבות. עוד ביקש האוצר במכתב מהחברות "לפרט את הנתונים הבאים: שיעור הנזקים (LR) בגין ביטוח כלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טונות; פירוט וניתוח הסיכונים ומקדמי המשתנים השונים, ולפיהם נקבע התעריף לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טונות; פירוט העמסות (לרבות, הפסדי הפול, ביטוח משנה, עמלות, הוצאות ועלות הון) על תעריף הסיכון לכלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טונות; פירוט תוספת לפרמיית הסיכון בעקבות עדכון ריבית ההיוון של המל"ל; ושיעור השינוי בסך דמי הביטוח שיגבו על ידכם, ביחס לתעריפי הביטוח המונהגים כיום בגין ביטוח כלי רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טונות".

מקורבים לענף הביטוח ציינו כי חלק מחברות הביטוח נדרשו לבצע הפחתה של עד 40% בתעריפי ביטוח רכב חובה, וחברות אחרות נדרשו לבצע הפחתה של 7%–10% בתעריף.
האוצר התחיל במהלך של הפחתת תעריפי ביטוח רכב חובה בכמה פעימות. הפעימה הראשונה היתה במארס 2016, אז הופחתו התעריפים של הפול — התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה.
באותה עת ניתנה לחברות הביטוח ארכה להתאים את התעריפים עד ינואר 2017. בעקבות כך פנו חברות הביטוח לבג"ץ בדרישה לעצור את הפחתת תעריפי פול, וכן הציבו דרישה לדחות את התאמת התעריפים.

ואולם בג"ץ לא קיבל את טענות חברות הביטוח, ואישר לאוצר להמשיך במהלך של הפחתת התעריפים. לאחר ההוזלה עשוי מחיר ביטוח החובה לרכב לרדת אל מתחת ל–1,000 שקל.

השלב הבא הוא התאמת תעריפי ביטוח החובה בפול החל בינואר 2017 — מה שיחייב את חברות הביטוח להפחית עוד את תעריפי ביטוח רכב החובה. לחברות הביטוח עומדת הזכות להחליט כי אינן מוכרות ביטוח רכב חובה במחיר שהאוצר מצפה מהן למכור לקבוצות מסוימות של נהגים — למשל, נהגים צעירים. ואולם לשם כך קיים הפול, שמבטח נהגים שחברות הביטוח מסרבות לבטח.

מהלך הפחתת המחירים שהוביל האוצר בפול הביא לכך שמחירי הפול, שהיו בעבר הגבוהים בשוק, אינם כאלה כיום. אם חלק מחברות הביטוח ינקטו מהלך של אי־מכירת ביטוח, הוא יפתח פתח לחברות ביטוח אחרות לפנות לאותם נהגים ולהציע להם פוליסות מוזלות.

אתר Themarker
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.