x
המכונה

היצע המשרות בהייטק ירד בכמעט שליש

דרג מאמר זה
מספר המשרות הפנויות ירד ב-2% - מ-151 אלף בספטמבר ל-148 אלף באוקטובר, כך עולה מנתוני סקר המשרות הפנויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (א'). שיעור המשרות הפנויות ירד מ-4.82% מכלל המשרות במשק בספטמבר ל-4.72% באוקטובר. מדובר בירידה של כ-0.3% מנתון השיא בפברואר, שעמד על 5% מכלל המשרות במשק. יצויין כי נתונים אלו מנוכי עונתיות.
ירידה משמעותית במיוחד נרשמה בענפי המידע והתקשורת המזוהים עם ההייטק - מ-8.74% משרות פנויות בפברואר מתוך כלל המשרות בענף ל-6.03% באוקטובר. זו ירידה מצטברת של 31% בביקוש לעובדים בהייטק. הביקוש למהנדסים ירד באוקטובר ב-6% ל-13 אלף, והביקוש למהנדסים מפתחי תוכנה ירד ב-7% ל-8,700.
בנתוני התעסוקה שהתפרסמו בשבוע שעבר נרשמה לראשונה מאז סיום משבר הקורונה הרעה משמעותית, זאת על אף שחודש אוקטובר הוא חודש של חזרת מפוטרי קיץ לעבודה. שיעור התעסוקה (לא כולל אנשים בחל"ת) ירד משמעותית מ-60.9% בספטמבר ל-60.2% באוקטובר. שיעור האבטלה שהיה צפוי להמשיך לרדת באוקטובר עלה מ-3.9% ל-4.3%.
הן מספר המשרות הפנויות והן שיעורן עדיין גבוהים מאוד בהשוואה לרמה של כ-100 אלף לפני משבר הקורונה. עם זאת, העובדה שבאוקטובר ירד מספרן במקביל לירידה בתעסוקה ולעלייה באבטלה יכולה להעיד על האטה מסוימת במשק ובייחוד על ציפיות להאטה. נראה שגם ענפי המזון והמשקאות מתחילים לחוש את הסימנים - ירידה של 13% נרשמה בביקוש למלצרים ומוזגים, אך הוא עדיין גבוה ועומד על קרוב לעשרת אלפים משרות. ירידה של 10% נרשמה בביקוש לטבחים.


כלכליסט
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות