x
abupeleg

בנק ישראל והאוצר יגבשו נוהל להעברת כספים מרוסיה

דרג מאמר זה
בנק ישראל ומשרד האוצר יגבשו נוהל בנקאי שיסדיר את העברות הכספים מרוסיה לאזרחים ישראליים. כך סוכם בישיבה שהתקיימה אמש במשרד האוצר בהשתתפות ראשי המערכת הבנקאית, נציגי בנק ישראל, נציגי משרד החוץ, וחברי כנסת מישראל ביתנו.
בדיון הובהר כי אין כוונה לאפשר העברת כספים מגורמים שהמערב הטיל עליהם סנקציות ישירות וכי המודל הסופי שייקבע יוצג למנגנון הסנקציות הבינלאומי ויקבל את אישורו. ל"כלכליסט" נודע כי סוכם שהמפקח על הבנקים יאיר אבידן וסגן הממונה על התקציבים איתי טמקין יפעלו יחד בשיתוף פעולה לגיבוש נוהל אחיד להעברות הכספים מרוסיה
ברקע הדיון עומדות שלוש קבוצות אוכלוסייה שונות. הקבוצה הראשונה היא כ־56 אלף עולים ותיקים מרוסיה שמקבלים קצבאות חודשיות מרוסיה בסכום של 300-600 שקל. הכספים של קבוצה זו עוברים דרך בנק רוסי בשליטה ממשלתית שיש עליו סנקציות, ולכן יש צורך להסביר את הצורך ההומניטרי למנגוני הסנקציות הבינלאומיים ולקבל את אישורם.
הקבוצה השנייה היא העולים החדשים מרוסיה. מאז פרוץ המלחמה עלו כ־30 אלף איש, ויש עוד כ־20 אלף שעתידים לעלות לישראל. עולים אלו מוכרחים להעביר כספים מרוסיה בכדי להתחיל את חייהם מחדש בארץ. הקבוצה השלישית היא אנשי עסקים שסגרו את עסקיהם ברוסיה ומעוניינים להחזיר את הכסף לארץ.
הבנקים בישראל, שנכוו בעבר בשל אי ציות לרגולציה בינלאומית, בחרו ללכת על בטוח ונמנעו ככל הניתן מלקבל כספים שמקורם ברוסיה, גם אם הסנקציות לא מגבילות את ההעברה הנקודתית הזו. גם בבנק ישראל השאירו את הכוח בידי הבנקים ואמרו "על התאגידים הבנקאיים לקבוע מדיניות ונהלים באשר לאופן שבו ייעשה שימוש ברשימות סנקציות בינלאומיות וברשימות סנקציות לאומיות של מדינות זרות".
השאיפה היא כי הנוהל החדש יביא למדיניות אחידה ושקופה, וממילא גם למדיניות שתתקבל טוב יותר בעיני הגורמים הבינלאומיים.


כלכליסט
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות