x
מומחה

איך לעבור את המשבר הכלכלי?

דרג מאמר זה
בעקבות התפרצות מגפת הקורונה והשלכותיה על הכלכלה המקומית והעולמית, בנק ישראל נקט במספר פעולות על מנת להקל על משקי הבית והעסקים הקטנים. נוסף על כך ובשל החשיבות בהמשכיות השירותים הבנקאיים החיוניים פועל הפיקוח על הבנקים למתן הקלות שונות והסרת חסמים רגולטוריים.


להלן עיקר הקלות שניתנו עד עתה, במטרה לאפשר לציבור הרחב לצלוח את התקופה המאתגרת. בין ההקלות המרכזיות ניתן למצוא את הגדלת שיעור מימון על דירה לצורך הלוואה לכל מטרה, הגדלת מסגרות אשראי בחשבון עובר ושב, דחיית תשלומי הלוואות ועוד. יש לציין, כי ישנם בנקים וחברות כרטיסי אשראי שנתנו הקלות נוספות באופן וולונטרי כדי להקל על לקוחותיהם. ועל כן מומלץ להיכנס לאתרי הבנקים/חברות כרטיסי האשראי השונים להרחבה ולקבלת פרטים נוספים.


1. העמדת הלוואות - בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% בהשוואה ל-50% טרום השינוי. יש לציין כי הלוואות אינן מיועדות לרכישת דירה נוספת.


2. הגדלת מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב - כדי לאפשר ללקוחות שנקלעו לקשיים תזרימיים את המשך הפעילות בחשבון הבנק, בנק ישראל הסיר חסם רגולטורי במטרה לאפשר לבנקים להגדיל באופן חד צדדי את מסגרת האשראי של הלקוח, על מנת שיוכלו לכבד חיובים של לקוחות שחורגים מתקרת מסגרת האשראי שהועמדה להם ערב המשבר. למשל הוראה לביצוע העברה בנקאית מהחשבון או שיק שצריך להיפדות מהחשבון או דרישת תשלום לפי הרשאה לחיוב חשבון, יחשבו כבקשת לקוח להגדלה של מסגרת האשראי שלו.
3. דחיית תשלומי הלוואות - במטרה לסייע ללקוחות להתמודד עם הקשיים התזרימיים, פרסם הפיקוח על הבנקים מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות, המאפשר לדחות ללא שיקול דעת הבנק הלוואות מסוג משכנתא והלוואה צרכנית עד 100,000 שקל. הלוואות עסקיות, בכפוף לשיקול דעת הבנק.


4. הגדלת סכום הפקדת שיקים בדיגיטל כדי לאפשר ללקוחות להפקיד שיקים ללא צורך בהגעה לסניף, סכום הפקדת שיק באמצעות האפליקציה הבנקאית עלה לסכום של 50,000 שקל במקום 20,000 שקל.


5. ביטול הוראות קבע מרחוק ללא הגעה לסניף הבנק הלקוחות יוכלו לבטל חיובים על פי הרשאה (הוראות קבע) או הרשאה לחיוב חשבון באמצעות שיחת טלפון ולא רק באמצעות הודעה בכתב.


6. קשר עם הבנק/חברת כרטיסי האשראי בערוצים ישירים - אתר אינטרנט, אפליקציה, מוקד טלפוני במטרה לצמצם את הצורך ביציאה מהבית בתקופה זו, הבנקים/חברות כרטיסי האשראי יוכלו לשלוח הודעה ללקוחות שטרם הצטרפו לשירות קבלת מידע וביצוע פעולות בערוצים הישירים - אתר אינטרנט, אפליקציה, מוקד טלפוני - המציעה להם להצטרף לשירותים אלה. במידה והלקוחות מעוניינים להצטרף, ינחו אותם כיצד לבצע זאת, גם אם הם לא חתמו על ההסכם הנדרש לצורך כך.
7. משיכת קצבאות הביטוח הלאומי באמצעות כרטיס דביט שיישלח ללקוח - ללקוחות מקבלי קצבאות, אשר אין ברשותם כרטיס חיוב ונוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף, הבנקים שולחים כרטיסי חיוב מיידי (דביט) במטרה לאפשר להם למשוך את הקצבה מכל מכשיר כספומט, ללא צורך בהגעה לסניף. הלקוחות יוכלו להיעזר בכרטיס החיוב המיידי גם לצורך ביצוע עסקאות מרחוק (באמצעות הטלפון או האינטרנט).


8. לקוחות במעמד "מוגבלים מיוחדים", בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון - לקוחות המצויים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון המעוניינים להנפיק כרטיס דביט ולהצטרף לשירות המאפשר ביצוע פעולות בחשבון דרך אתר האינטרנט / האפליקציה של הבנק, יוכלו לעשות זאת ללא צורך בקבלת אישור פרטני מהנאמן. כמו כן, לקוחות שהוטלה עליהם הגבלה משימוש בכרטיס חיוב מכוח חוק ההוצאה לפועל, יוכלו לקבל כרטיסי דביט גם במקרים בהם יש להם מסגרת אשראי בחשבון.


9. הוזלת עמלות במטרה לעודד ביצוע פעולות מרחוק - על מנת להפחית את הצורך להגיע אל סניף הבנק ולסייע לשמירה על בריאות הציבור, הפיקוח על הבנקים הוזיל את העמלות הבאות: עמלת דמי כרטיס חיוב מיידי (דביט) – ניתן פטור מלא מדמי החיוב החודשיים בגין החזקת הכרטיס. עמלת פעולה על ידי פקיד במוקד הטלפוני של הבנק - ביצוע פעולה בחשבון עו"ש באמצעות פקיד במוקד טלפוני מאויש, נחשבת כפעולה שבוצעה על ידי פקיד ובהתאם נגבה בגינה תעריף עמלת "פעולה על ידי פקיד" העומדת ע"ס כ-6 שקל בממוצע. בנק ישראל הטיל פיקוח על העמלה והסכום המרבי בו ניתן יהיה לחייב לקוח בגין שירות במוקד הטלפוני יעמוד על 2.5 שקל עמלת מכתב התראה של עורך דין – העמלה בגין מכתב זה, שנועד להתריע בפני הלקוח על יתרת חובו בטרם הבנק/חברת כרטיסי האשראי מעבירים את הטיפול בחוב לערכאות משפטיות, נעה בין 147-200 שקל והופחתה לסכום מרבי של 50 שקל. הוזלת עמלות אלו תהיה בתוקף ל–6 חודשים, בין התאריכים 13.10.20-13.04.21


10. הנחיות לעניין גביית חובות - לנוכח הפגיעה בפעילות העסקית, משקי בית ועסקים רבים מושפעים מהשלכותיו של משבר וירוס הקורונה. על רקע זה הבהיר הפיקוח על הבנקים למערכת הבנקאית כיצד עליה לפעול במטרה לסייע ללקוחות שנקלעו לקשיים בעקבות המשבר ומתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי הבנק/חברת כרטיסי האשראי. על הבנק/חברת כרטיסי האשראי לזהות קשיים ולסייע ללקוחותיהם לצלוח את התקופה המאתגרת בה הם נמצאים, בשלב מוקדם ככל האפשר. כמו כן, הבנק/חברת כרטיסי האשראי נדרשים לנסות ולמצות, ככל הניתן, דרכים שונות לגביית החוב על כלל מרכיביו בטרם נקיטת הליכים משפטיים. זאת, תוך שמירה על הוגנות ושקיפות לאורך כל הליכי גביית החובות.

מקור
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות