x


WallStreet
bbbaner


probaner
AmalotBanner
taxbaner

stacy

שיכון ובינוי: הפסידה 56 מליון שקל ברבעון, הרווחיות הגולמית נשחקה

דרג מאמר זה
ההכנסות עלו ב-1% ברבעון השני והסתכמו ב-1.63 מיליארד שקל אבל החברה עברה להפסד תפעולי של 15.7 מיליון שקל; צבר ההזמנות עלה ל-13.3 מיליארד שקל; בחברה מציינים כי משבר הקורונה פגע בעיקר בפעילות בחו"ל

חברת הקבלנות והייזום שיכון ובינוי מדווחת על עליה של 1% בהכנסות שעמדו על 1.63 מיליארד שקל לצד גידול בהפסד הנקי שעמד על 56.3 מיליון שקל, בעיקר נוכח שחיקה ברווחיות הגולמית. החברה מציגה גידול של 8% בצבר ההזמנות מקבלנות ל-13.3 מיליארד שקל ועל מעבר להפסד תפעולי של 15.7 מיליון שקל. עוד מצביע הדוח כי משבר הקורונה השפיע בעיקר על מגזרי הייזום והקבלנות בחו"ל כולל ארה"ב.

ההכנסות ברבעון עלו בכ-1% לכ-1.63 מיליארד שקל, לעומת כ-1.61 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, החברה דיווחה על גידול של כ-29% בהפסד נקי שהסתכם ב-56.7 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 43.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי מיוחס לשחיקה ברווחיות הגולמית וקיטון בהכנסות תפעוליות אחרות ומנגד קיטון חד בהוצאות המימון קיזזו חלק מההשפעה.

על רקע הדברים, החברה עברה להפסד תפעולי של כ-15.7 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-144 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

השפעות התפשטות נגיף הקורונה

במגזר פעילות קבלנות תשתית ובניה בחו"ל לרבות בארה"ב - התפשטות הנגיף גרמה להאטה בביצוע פרויקטים בחלק ממדינות הפעילות כתוצאה מכך צפויה דחייה בקצב הביצוע של הפרויקטים. במגזרי ייזום נדל"ן בארץ ובחו"ל חלה ירידה בהיקף מכירת הדירות. בפעילות בחו"ל החליטה החברה לדחות את הפעלתם של מספר שלבים בפרויקטיים עד התייצבות המצב. במגזר האנרגיה ובמגזר פעילות קבלנות תשתיות ובניה בארץ לא צפויה השפעה מהותית.

ירידה ברווחית הגולמית

הרווח הגולמי של החברה התכווץ בכ-27% לכ-165.3 מיליון שקל (10% מההכנסות), בהשוואה לכ-227 מיליון שקל (14% מההכנסות) ברבעון השני של 2019.

הפסד תפעולי של החברה עמד על כ-15.7 מיליון שקל בהשוואה לרווח תפעולי של 144 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

גידול של 8% בצבר ההזמנות מקבלנות תשתית ובניה

צבר ההזמנות של החברה בתחום קבלנות תשתית ובניה לסוף הרבעון השני 2020 הסתכם בסך של כ- 13.3 מיליארד שקל, מתוכם כ- 6.9 מיליארד שקל (כ-2 מיליארד דולר) בגין הפעילות בחו"ל. עלייה של 8% בהשוואה לצבר ההזמנות בסוף שנת 2019 שהסתכם בסך של כ-12.3 מיליארד ש"ח, מתוכם כ- 6.9 מיליארד ש"ח (כ-2 מיליארד דולר) בגין הפעילות בחו"ל.

https://www.bizportal.co.il/capitalm...article/783985
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.