x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner

adamt

"אין בועה של מחירי הדיור בישראל"

דרג מאמר זה
"אין בועה של מחירי הדיור בישראל", כך עולה מעבודת מחקר שנערכה במכון אהרן למדיניות כלכלית בבית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה על ידי הפרופ' צבי אקשטיין, תמיר קוגוט וד"ר סרגיי סומקין בעניין שוק הדיור בישראל. מהעבודה עולה כי אופן הטיפול במחירי הדיור הגואים הינו על ידי הגדלה משמעותית של היצע זמין של הקרקעות המיועדות לבנייה למגורים ברמה הארצית, ובמיוחד באזורי ביקוש מרכזיים כמו מחוזות המרכז, תל אביב וירושלים.
הדרך להורדת מחירים עוברת בהגדלת ההיצע
מהמסמך עולה כי אחד הגורמים המרכזיים לעליית מחירי הדיור בישראל הינו כי החל משנת 1990 שיווק הקרקעות למטרת דיור, הן ברמה ארצית והן ברמה אזורית, הינו באופן עקבי בכמות נמוכה מהנדרש בכדי לענות על הביקוש שמקורו הגידול במספר משקי הבית במשק.
כתוצאה משיווק לא מספיק של קרקעות למגורים ומצמצום מלאי הדירות הארצי והאזורי ביחס לגידול במספר משקי הבית, היחס בין מלאי הדירות לכמות משקי הבית נמצא בירידה מתמדת. בין השנים 1990 ל-2016 ירד מלאי הדירות הארצי לסך משקי הבית מ-1.14 דירות למשק בית לכ-0.94 דירות למשק בית.
חסרים פועלים? אין קשר לעליות הבניה
הירידה המתמדת במלאי הדירות למשק בית גורמת לעלייה ארוכת טווח במחירי הדירות בכל אזורי הארץ ובכל שכבות האוכלוסייה, פוגעת ביכולת של משקי הבית לרכוש דירה למגורים ומגדילה צפיפות וביקוש לשכירות. עליית מחירים זו אף התעצמה ב-10 השנים האחרונות. בזמן שמלאי הדירות למשק בית ירד מכ-1.01 דירות למשק בית בסוף שנת 2006 לכ-0.95 דירות למשק בית בסוף שנת 2017 – המחירים הריאליים של דירות עלו בשיעור מצטבר של כ- 90%, בלי כל קשר לעלייה של כ- 4% בלבד במחירי תשומות הבנייה.
הריבית הנמוכה ניפחה את המחירים, אבל צפויה לעלות
על פי תוצאות המחקר, השחיקה בהיצע הדיור למשק בית והירידה בריבית למשכנתאות הן שגרמו לעלייה חדה במחירי הדירות בשנים 2017-2007. עוד עולה מהעבודה, כי בכדי שבשנים 2018-2020 יישארו מחירי הדירות קבועים, יש לבנות כ-80 אלף יחידות דיור בשנה, כאשר כ-60 אלף יחידות דיור יספקו את צורכי משקי הבית החדשים ועוד כ-20 אלף יחידות דיור מיועדות לסגירת המחסור וכמענה לביקוש של משקי הבית הרואים בדיור נכס להשקעה.

http://www.bizportal.co.il/realestat...article/754806
קטגוריות
ללא קטגוריה

הערות

מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.